عکس تزئینی، پیکچر- الیانس
عکس تزئینی، پیکچر- الیانس

دو انجمن فرانسوی تصمیم گرفته‌اند پناهندگان و کسانی‌ راکه حفاظت جانبی دارند در عرصه کشاورزی آموزش حرفه‌ای بدهند. این آموزش مجانی عرصه‌‌‌‌هایی مانند سبزی‌کاری و صدف پروری را در بر می‌گیرد و بین ٩ ماه یا یک سال طول می‌کشد.

پناهندگان باید این فرصت را به دست بیاورند تا در جامعه فرانسه ادغام شوند. این برنامه را گروه SOS Solidarité و انجمن Fermes d’avenir مشترکاً طرح کرده‌‌اند تا پناهندگان و دارندگان حفاظت جانبی را در آموزش حرفه‌ای همراهی کنند.

یک مسئول این برنامه به مهاجر نیوز گفت :« دسترسی به آموزش حرفه‌ای و کار در فرانسه برای تازه واردانی که زبان و قواعد را نمی‌دانند همیشه کار ساده‌‌ای نیست. برنامه آموزشی ما با تکیه بر مهارت‌ های قبلی، زمینه یادگیری سبزی‌کاری و صدف پروری بیولوژیک را فراهم می‌کند.»

بر بنیاد اظهارات مسئولان، این برنامه آموزشی در اصل برای کسانی است که با حرفه‌های سبزی‌کاری یا صدف پروری از قبل آشنایی دارند.  

 در چارچوب این برنامه، سیستم حرفه‌ای و سنتی " استاد و شاگرد" ( compagnonnage)، به پناهنده و استاد " فرانسوی" اش فرصت می‌دهد تا از آموزش و تجارب یکدیگر بهره‌مند گردند و پناهنده به صورت روزمره زبان فرانسوی را بیاموزد.

در جریان آموزش، پناهندگان به صورت مجانی در مزارع مختلف در سرتاسر فرانسه زندگی می‌کنند و توسط افراد حرفه‌ای آموزش می بینند. پناهندگان همچنین از خدمات اجتماعی و حرفه‌ای مستفید می‌شوند و یک کارمند اجتماعی آن‌ها را برای دوره بعد از آموزش، جستجوی کار و اقامت‌گاه آماده می سازد.

رهنمای برنامه آموزش کشاورزی برای پناهندگان

اگر علاقمند شرکت در این برنامه آموزشی هستید لطف کنید و درخواست تان را به آدرس ایمیل anne-lore.leguicheux@groupe-sos.org ارسال کنید. یک کارمند اجتماعی در طول برنامه افراد را همراهی می‌کند.

زمان درخواست برای شمولیت: از ماه اکتبر ٢٠١٨ تا ماه جنوری ٢٠١٩

دوره آموزش انتخابی: ٦ماهه، ٩ ماهه یا ١٢ ماهه.

مزارع محل آموزش بعد از هرسه ماه تغییر می‌کند و سرتاسر فرانسه را در بر می‌گیرد. 

در همین زمینه