در یازده ماه گذشته بیش از ۱۵ هزار پناهجو از لیبیا به کشورهای شان بازگشته اند.
در یازده ماه گذشته بیش از ۱۵ هزار پناهجو از لیبیا به کشورهای شان بازگشته اند.

سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید که در ۱۱ ماه گذشته بیش از ۱۵هزار پناهجو از لیبیا به کشورهای شان برگشته اند. آنان شهروندان کشورهای افریقایی هستند که در تلاش بودند که خود را به کشورهای اروپایی برسانند.

بر بنیاد یافته های سازمان بین المللی مهاجرت (آی او ام) از آغاز سال جاری میلادی تا کنون، بیش از ۱۵ هزار پناهجو به گونه داوطلبانه از لیبیا به کشورهای شان برگشته اند. این پناهجویان که شهروندان ۳۲ کشور افریقایی هستند، می خواستند به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بروند.

)آی او ام) گفته است که این افراد زیر چتر برنامه "بازگشت داوطلبانه" این سازمان، مورد حمایت قرار گرفته اند. سازمان بین المللی مهاجرت در شبکه های اجتماعی یک شماره تیلفون را برای "مهاجرین در حالت اضطراری" به نشر رسانده است. پناهجویان و مهاجرینی که در لیبیا هستند و میخواهند به کشورهای خود باز گردند، میتوانند به این شماره تماس بگیرند. گفته میشود که منابع مالی برنامه بازگشت داوطلبانه این سازمان را اتحادیه اروپا تأمین می کند.

سازمان بین المللی مهاجرت در سال گذشته دست کم ۲۰ هزار مهاجر را از لیبیا به کشورهایشان انتقال داده بود. این سازمان در نظر دارد که در سال روان حدود سی هزار داوطلب را زیر چتر حمایت خود قرار بدهد.

کشور جنگزده لیبیا برای پناهجویانی که در نظر دارند به کشورهای اروپایی بروند، به مثابه گذرگاه عمده تلقی می شود. فاصله میان ایتالیا و لیبیا حدود ۳۰۰ کیلومتر می باشد. بسیاری از پناهجویان که قصد دارند با قایق خود را به ایتالیا برسانند، در دریا دستگیر و به لیبیا بازگردانده می شوند.

بر بنیاد یافته های سازمان ملل، بسیاری از پناهجویان در این مسیر جان خود را از دست می دهند. سازمان های مدافع حقوق بشر هم نسبت به وضعیت پناهجویان و مهاجرین در لیبیا ابراز نگرانی کرده و از عدم رسیدگی به آنان همواره انتقاد کرده اند.

منبع      


 

در همین زمینه