پولیس آلمان در حال کنترول وسایط نقلیه در مرز مشترک با اتریش می‌باشد.
پولیس آلمان در حال کنترول وسایط نقلیه در مرز مشترک با اتریش می‌باشد.

هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان گسترش ماموریت کنترول در بخش هایی از سرحدات این کشور را مطرح کرده است.

هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان به تازگی گفته است که مانند ایالت بایرن، در شماری مناطق سرحدی این کشور ماموریت کنترول مرزی به پیش برده شود. از منظر زیهوفر، "برای پولیس امکانات داده شود که برای زمان محدود و موارد خاص کنترول مرزی را انجام بدهند".

پس از سرازیر شدن ده ها هزار پناهجو و مهاجر از طریق مسیر بالقان به کشورهای اروپای غربی، از فصل خزان سال ۲۰۱۵ به این طرف، آلمان ماموریت کنترول مرزی را در مرز مشترک با اتریش به پیش می‌برد.

در واقع، در حوزه شینگن که ۲۶ کشور اروپایی شامل آن می‌شود، پاسگاه های ثابت برای کنترول مرزی وجود ندارد.

با این حال، آلمان دارای ۳۷۰۰ کیلو متر مرز داخلی با شماری از کشورهای اروپایی بوده که تنها ۸۰۰ کیلومتر آن با اتریش مشترک است. در شماری از بخش هایی این مرز مشترک، گذرگاه‌هایی نیز وجود دارد.


 

در همین زمینه