عکس از بنژامن لواسو، پلتفرم "اقدام در جهت کاریابی برای پناهندگان"
عکس از بنژامن لواسو، پلتفرم "اقدام در جهت کاریابی برای پناهندگان"

پلتفرم "اقدام در جهت کاریابی برای پناهندگان"* که میان استخدام کنندگان و پناهندگان را با هم ارتباط میدهد به تازگی یک رهنمای کاریابی برای پناهندگان را فعال ساخته است. این رهنما به پناهندگان، استخدام کنندگان احتمالی و انجمن‌های حامی پناهندگان کمک خواهد کرد زمینه دسترسی به کار برای پناهندگان را فراهم کنند.

«من در یک کشور دیگر پناهنده شناخته شده‌ام اما آیا میتوانم در فرانسه کار کنم ؟»، « قرار داد موقت یا CDD چه شرایطی دارد؟»، « من در منزل کسی پاک‌کاری و نظافت را انجام می‌دهم، چگونه می‌توانم برای این کار معاش قانونی داشته باشم؟» پاسخ به این پرسش‌ و صدها پرسش دیگربرای پناهندگان آسان نیست.  از جانب دیگر، استخدام کنندگان و کارمندان اجتماعی نیز بیشتر اوقات با این پرسش روبرو هستند که چگونه می‌توانند از طریق استخدام، به ادغام مهاجران و پناهندگان در جامعه کمک کنند.

برای پاسخ به این پرسش‌ها پلتفرم " اقدام در جهت کاریابی برای پناهندگان"AERé   روز سه شنبه ٢٧ نومبر  رهنمای « اطلاعات کاریابی برای پناهندگان» را فعال کرد. دیان بیندر و کاویتا برامبت، بنیانگذاران "اقدام در جهت کاریابی برای پناهندگان" می‌گویند این رهنما حدود یک صد صفحه دارد؛ زمینه آشنایی با حقوق پناهندگان و چارچوب قانونی استخدام آنها را فراهم می‌کند و روند اداری دسترسی به کار را برای پناهندگان و استخدام‌کنندگان توضیح می‌دهد.

بر اساس آمار پلتفرم، ٦٠ هزار پناهنده و پناهجو از بیشتر از شش ماه به این سو در جستجوی کار هستند. همزمان حدود ۴٠ هزار شرکت برای یافتن افراد مورد نیاز به دشواری مواجه هستند. مسئولان می‌گویند تلاش دارند از طریق یک اقدام هماهنگ به نیازهای هردو طرف پاسخ دهند.

 پلتفرم موفق شده است در مهلت کمتر از دو سال، با جمع آوری داده‌‌های اطلاعاتی ٨٠٠ پناهنده متخصص و ایجاد رابطه با ٣٠٠ شرکت، به استخدام در ٢٥٠ شغل کمک کند.

اطلاعات گردآوری شده در رهنمای کاریابی از سوی یک کمیته متشکل از ٢٠ کارشناس، وزارت کار فرانسه و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بررسی شده و مورد تائید قرار گرفته است. این اطلاعات هرسه ماه یک بار به روز می گردد تا تغییرات و تحولات قانونی در زمینه اشتغال از جمله الزامات جدید قانون پناهندگی و مهاجرت را در بر بگیرد.

رهنمای جدید کاریابی فعلاً تنها به زبان فرانسوی منتشر شده اما پلتفرم تلاش دارد زمینه انتشار آن به زبان‌های انگلیسی، عربی و فارسی را نیز فراهم کند.

برای مطالعه رهنمای کاریابی پناهندگان می‌توانید به این آدرس رجوع کنید:

http://infoemploirefugies.com/

 

در همین زمینه