گارد ساحلی لیبیا ۱۵ جسد پناهجویان را از مدیترانه بیرون کشید. عکس از آرشیف
گارد ساحلی لیبیا ۱۵ جسد پناهجویان را از مدیترانه بیرون کشید. عکس از آرشیف

مامورین نجات در لیبیا از بیرون کشیدن دست کم ۱۵ جسد پناهجویان از دریای مدیترانه خبر داده اند. قایق حامل این پناهجویان چندین روز در آب گیر مانده بود.

گارد ساحلی لیبیا گفته است که آنان جسد ۱۵ پناهجو را در بحیره مدیترانه به دست آورده اند. این پناهجویان ۱۲ روز مصیبت بار را بدون غذا و آب آشامیدنی در قایق از کار افتاده سپری کرده بودند. یک سخنگوی این مامورین در گفتگو با خبرگزاری آلمان (دی. پی. آ) گفت که آنان توانسته اند ده تن دیگر را نجات بدهند.

گفته می شود که موتور این قایق در نزدیکی شهر مصراته لیبیا از کار افتاده بود و سرنشینان آن ۱۲ روز را در وضعیت بد آب و هوا سپری کرده بودند.

مسیر آبی مدیترانه یکی از خطرناک ترین گذرگاه برای پناهجویان در سال های پسین پنداشته می‌شود. بر بنیاد یافته‌های کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از ماه جنوری تا جون امسال از هر ۱۸ مهاجر و پناهجویی که از این مسیر عبور کرده اند، یکی آن جان باخته است. 

در همین زمینه