مرکز رسیدگی و نگهداری پناهجویان در شهر بمبرگ آلمان
مرکز رسیدگی و نگهداری پناهجویان در شهر بمبرگ آلمان

درمرکز رسیدگی و نگهداری پناهجویان در شهر بمبرگ آلمان بامداد روز سه شنبه، حدود ۱۰۰ افسر پولیس مجبور به دخالت برای مهار ساختن یک درگیری گردیدند. شماری زخمی شدند و خسارات زیادی به منازل مرکز وارد شد.

در عملیات پولیس درمرکز رسیدگی و نگهداری پناهجویان موسوم به " انکر سنتر"، شمار زیادی از مهاجرین از اریتریا بر نیرو های امنیتی و پولیس حمله کردند.

چنانچه ریاست پولیس "فرانکن علیا" مربوط ایالت بایرن گزارش داد، افزون برآن در یکی از منازل این مرکز، آتش سوزی صورت گرفت. مجموعاً ۱۱ نفر زخمی شدند. خسارات مالی به حدود ۱۰۰ هزار یورو می رسد.

براساس گزارشها، پس از اختلال آرامش این مرکز و دخالت پولیس در زمینه، باشندگان مرکز پناهجویان به پولیس و کارمندان نیروهای امنیتی حمله کردند. سپس در یکی از ساختمانهای دیگر جمع شده و پس از ورود نخستین واحد پولیس به مرکز، با خشت پخته و سنگ به سوی پولیس حمله ور شدند.

شمار یادی از نیرو های امنیتی و پولیس، ساختمان مرکز پناهجویان را محاصره کردند؛ ساختمانی که در ادامه آتش گرفت. زمانی که باشندگان آن ساختمان را ترک کرده به بیرون آمدند، پولیس هشت نفر مظنون را دستگیر کرد.

نیروهای آتش نشانی، آتش سوزی مذکور را به زودی مهار نمودند. نه نفر به دلیل تنفس شدید دود تحت تداوی قرار گرفتند.

پولیس جنایی بمبرگ حادثه را به دلیل برهم زدن نظم عامه، آتش سوزی و دیگر جرم های سنگین مورد پیگرد قرار می دهد.

منبع: دویچه وله

 

در همین زمینه