عکس از آرشیف دویچه وله. یک خانواده مهاجر در آلمان.
عکس از آرشیف دویچه وله. یک خانواده مهاجر در آلمان.

روسای ۱۶ دولت ایالتی آلمان خواستار آن شده‌اند که کمک‌های مالی کمتری به پناهجویانی تعلق گیرد که پیشتر در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی داده‌اند و شامل قرارداد دوبلین در ارتباط با پناهجویان می‌شوند.

روزنامه آلمانی "ولت آم زونتاگ" روز یکشنبه ۲۵ آذر (۱۶ دسمبر) گزارش داد که در ایالت‌های مختلف آلمان به پناهجویانی که پیشتر در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی داده‌اند، کمک های مالی کمتری پرداخت خواهد شد.

در این گزارش آمده است که روسای ۱۶ دولت ایالتی آلمان خواستار آن شده‌اند که کمکهای مالی کمتر به پناهجویانی تعلق گیرد که پیشتر در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی داده‌اند و شامل قرارداد دوبلین در ارتباط با پناهجویان می‌شوند.

براساس قرارداد دوبلین، کشوری مسئول رسیدگی به درخواست پناهجویان است که پناهجو برای اولین بار در اتحادیه اروپا، پا به خاک آن کشور گذاشته و در آنجا ثبت‌نام کرده است. در صورتی که پناهجویی در یک کشور اتحادیه اروپا برای اولین بار انگشت‌نگاری شده، به کشور دیگری برود، کشور دوم می‌تواند براساس قرارداد دوبلین، وی را به کشور اول بازگرداند.

گفته می‌شود حدود یک-سوم پناهجویانی که به آلمان آمده‌اند پیشتر در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی داده‌اند. البته در گزارش روزنامه آلمانی "ولت آم زونتاگ" مشخص نیست که مقررات جدید در ارتباط با کاهش کمکهای دولتی تنها در ارتباط با پناهجویان تازه‌وارد است یا همه پناهجویان را با این شرایط در برمی گیرد.

کمک‌های پایه اولیه و کمک‌های اجتماعی بعدی

کمک‌های دولتی آلمان به پناهجویان در اساس دو نوع است. پناهجویان در ماه‌های اولیه ورود خود به آلمان از کمک‌های پایه اولیه برخوردار می‌شوند که حدود ۱۰ درصد کمتر از سطح کمک‌های اجتماعی بعدی به آنها است.

باید تاکید کرد که کمک‌های پایه اولیه همیشه مالی و نقدی نیستند. بخشی از این کمک‌ها می‌توانند به صورت وسایل مورد نیاز پناهجو باشند که به او داده می‌شود.

کمک‌های دریافتی پناهجویان پس از قبول تقاضای پناهندگی‌شان یا حداکثر تا ۱۵ ماه پس از ورود به آلمان باید به حد کمک‌های اجتماعی برسد که برای افراد مجرد و تنها ۴۱۶ یورو تعیین شده است.

به گزارش روزنامه آلمانی "ولت آم زونتاگ" در نیمه اول سال جاری میلادی (۲۰۱۸) از میان ۷۷ هزار پناهجو که به آلمان وارد شده‌اند، ۳۰ هزار نفر افرادی بوده‌اند که پیشتر در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی داده‌اند.

اداره فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی از کشورهایی که این پناهجویان پیشتر در آنجا تقاضای پناهندگی داده‌اند، درخواست کرده تا بازگشت آنها را بپذیرند.

این کشورها در حدود ۲۱ هزار مورد به خواست دولت آلمان پاسخ مثبت داده‌اند، اما آلمان تنها حدود پنج هزار پناهجو با این شرایط را (۴۹۲۲ مورد) به آن کشورها بازگردانده است. گفته می‌شود هرچه پناهجویان بیشتر در آلمان بمانند، امکان بازگرداندن آنها به کشورهایی که آنها پیشتر در آنجا تقاضای پناهندگی داده‌اند، کمتر می‌شود.

منبغ: دویچه وله

 

در همین زمینه