عکس تزئینی، از پیکسابای.
عکس تزئینی، از پیکسابای.

ایالت تیچینو در سوئیس از شفاخانه‌ها خواسته‌است بیمارانی را که بدون مدرک مراجعه می‌کنند به مقام‌ها معرفی کنند. داکتران ایالت این تصمیم را مخالف « محرمیت دوسیه صحی» بیماران توصیف می‌کنند و می‌گویند وظیفه آن‌ها است تمامی افراد نیازمند را مداوا کنند.

اداره خدمات اجتماعی و ادغام ایالت تیچینو در جنوب سوئیس طی مکتوبی از شفاخانه‌های این ایالت درخواست کرده است « افراد بدون مدرکی را که احتمال دارد پناهجو باشند یا خارجیان در حال ترانزیت و مشکوک را که تنها یا با مبولانس به سرویس‌های عاجل مراجعه می‌کنند، به مقام‌ها معرفی کنند.»

صدور این مکتوب در ماه اگست گذشته و افشای آن توسط هفته نامه محلی "ایل کافه" باعث حیرت کارمندان شفاخانه‌ها شده است.

داوید گینزیونی، رئیس انجمن معاون داکتران و روسای کلینک‌ در کانتون تیچینو به مهاجر نیوز گفت کارمندان صحی منتظرند ببینند چگونه این تصمیم در شفاخانه‌ها عملی خواهد شد اما من با آن مخالف هستم. به عنوان داکتر کار من این نیست که بیماران را افشا کنم.»

او در ادامه تاکید کرد: « من باید محرمیت حرفه ای را رعایت کنم و تمامی افرادی را که نیازمند هستند، بدون در نظرداشت موقف و ملیت آن‌ها، مداوا کنم.»

دستور کاری غیرقانونی

سازمان کمک به پناهندگان سویس، متشکل از چندین انجمن،  دستور مقام‌‌‌های ایالت را غیرقانونی می‌داند ومی‌گوید که چنین اقدامی« می‌تواند حق کمک در موقعیت‌های اضطراری را که در ماده ١٢ قانون اساسی پیش بینی شده، نقض کند.» مایکل فلوکیجر، مسئول روابط عامه سازمان، به مهاجر نیوز گفت بر اساس ماده یاد شده « هر فردی حق مستفید شدن از مداوای عاجل را دارد.» گذشته از آن، مکتوب صادر شده، قانون فدرال سویس در مورد حفاظت اطلاعات و زندگی خصوصی را نقض می‌کند.

کریستینا کازارتلی، مدیر اداره خدمات اجتماعی و ادغام ایالت تیچینو به روزنامه " لو تام" (Le Temps) گفته است که « بیماران ( بدون مدرک) هم مداوا خواهند شد اما هدف از دستور مقام‌ها آن است که مراحل اداری و پرداخت هزینه مداوا ساده‌تر گردد.» در سویس، ایالت‌ها مسئولیت مصارف پرداخت نشده برای مداوای عاجل خارجیان غیرقانونی و دوبلینی‌ها را به عهده دارند.

به گفته کریستینا کازارتلی، مصارف یاد شده در سال‌های اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته و از مبلغ پیش‌بینی شده فرا تر رفته است. او تاکید می‌کند که مقام‌های ایالت می‌خواهند امکانات بهتری برای پرداخت این مصارف فراهم کنند.

دستور مقام‌های ایالت تیچینو از این نظر جنجال برانگیز شده که در سال‌های اخیر، ورود مهاجران به سویس شدیداً کاهش یافته است.

در حالیکه در سال ٢٠١٥، در اوج بحران مهاجرت در اروپا، حدود ۴٠ هزار نفر در سویس درخواست پناهندگی داده بودند، پیش بینی می شود که این رقم در پایان سال ٢٠١٨، به ١٩ هزار نفر نفر برسد.

اکثر پناهجویان در سویس اتباع اریتره، سوریه، افغانستان و ترکیه هستند.


 

در همین زمینه