عکس از آرشیف/ اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال می‌گوید که ارزیابی اطلاعات تیلفون همراه پناهجویان در بررسی پرونده شان ممد بوده است.
عکس از آرشیف/ اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال می‌گوید که ارزیابی اطلاعات تیلفون همراه پناهجویان در بررسی پرونده شان ممد بوده است.

یک مقام ارشد اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان استفاده از فن‌آوری اطلاعات را در ارزیابی داده‌های تیلفون هوشمند پناهجویان و تشخیص زبان آنان، به هدف مبارزه با تقلب در روند پناهندگی موثر دانسته است.

مارکوس ریشتر، معاون اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان گفته است که ارزیابی داده‌های تیلفون پناهجویان و تشخیص زبان آنان با استفاده از فن‌آوری اطلاعات، با دست‌آورهای چشمگیر به همراه بوده است. ریشتر در گفتگو با روزنامه گروه رسانه‌یی "فونکه" روز سه شنبه گفت: «ما از فن‌آوری های دیجیتال برای تعیین هویت و کشور مبدأ [پناهجویان] بسیار راضی هستیم.»

به بیان وی، در بسیاری از موارد نتایج سیستم‌های کمکی کامپیوتری با اطلاعاتی که پناهجویان ارائه کرده اند، مطابقت دارد.

معاون اداره مهاجرت افزود، یک هدف دیگر استفاده از «این ابزار جدید اطلاعاتی این است، افرادی که بخواهند در روند رسیدگی به درخواست پناهندگی شان اطلاعات اشتباه ارائه کنند، از آن باید منصرف شوند.»

او گفت، اداره مهاجرت بخشی از زیرساخت امنیتی آلمان به شمار می‌آید: «اداره مهاجرت آلمان به طور رسمی بخشی از سیستم امنیتی نیست، اما در عمل چنین است.»

ریشتر در بخشی از اظهارات خود علاوه کرد: «ما با هر کدام از پناهجویان در مصاحبه هایی که در جریان رسیدگی به درخواست های شان انجام می‌دهیم، صحبت می‌کنیم و دراین صحبت‌ها افزون بر سوالات راجع به هویت، کشور مبدأ و دلایل فرار، سنجش مسائل امنیتی نیز نقش مهمی را بازی می‌کند.

ریشتر در ادامه گفت، هرگاه در جریان رسیدگی به درخواست پناهندگی به چیزی مشکوک شویم، دراین مورد به ادارات مسئول مانند اداره محافظت از قانون اساسی آلمان اطلاع رسانی می‌کنیم. او اظهار کرد که این عملکرد در مطابقت با قانون است.

بربنیاد اطلاعات روزنامه‌های گروه رسانه‌یی فونکه، اداره محافظت از قانون اساسی فدرال آلمان، در اداره مهاجرت این کشور شعبه دارد. 

به گفته معاون اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال، ۶۰ درصد از پناهجویانی که وارد آلمان می‌شوند، پاسپورت ندارند. او می‌گوید که این اداره از ماه سپتمبر سال ۲۰۱۷ تا حال، «از سیستم‌های کمکی کامپیوتری استفاده می‌کند که به طور هدفمند در بخش تعیین هویت و کشور مبدا پناجویان کمک می‌کنند.»

به گفته اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال، از آن زمان به بعد حدود ۱۹ هزار مورد، لهجه های درخواست کنندگان عربی زبان با کمک این فن آوری دیجیتالی ارزیابی شده و اطلاعات حدود ۲۷ هزار تیلفون هوشمند آوارگان هم مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

در همین زمینه