عکس از آرشیف دویچه وله/ "حزب بدیل برای آلمان" علیه سیاست مهاجرت انگلا مرکل اقامه دعوا نموده بود.
عکس از آرشیف دویچه وله/ "حزب بدیل برای آلمان" علیه سیاست مهاجرت انگلا مرکل اقامه دعوا نموده بود.

شکایت قانونی "حزب بدیل برای آلمان" که پیش از این علیه سیاست مهاجرت انگلا مرکل صورت گرفته بود، از سوی دادگاه عالی این کشور رد گردید. به بیان قضات این دادگاه، وکلای مدافع شاکیان نتوانسته اند چگونگی نقض قانونی اساسی آلمان در نتیجه تصمیم سال ۲۰۱۵ انگلا مرکل را ثابت کنند.

گروه پارلمانی "حزب بدیل برای آلمان" پیش از این علیه تصمیم سال ۲۰۱۵ انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان مبنی بر اجازه دادن پناهجویان برای ورود به آلمان سه شکایت قانونی را درج کرده بود. بر اساس ادعای این گروه، خانم مرکل با این تصمیم قانونی اساسی آلمان را نقض کرده است.

حالا قضات در دادگاه عالی آلمان با اکثریت آراء هر سه شکایت اعضای حزب بدیل برای آلمان را رد کرده اند.

"حزب بدیل برای آلمان" تأکید کرده است که این اقدام انگلا مرکل حق "بوندستاگ" یا پارلمان آلمان را برای نقش داشتن در این تصمیم، پامال کرده است. آنان همچنان مدعی اند که اصول تفکیک قوا هم با این حرکت صدر اعظم آلمان آسیب دیده است.

بر اساس اظهارات قضات، قانون‌گذاران این جناح سیاسی "نتوانسته اند که شواهد کافی در این باره ارائه کنند که با تصامیم حکومت فدرال حقوق پارلمان این کشور نقض شده و یا مستقیما مورد تهدید قرار گرفته است.»

از جانب دیگر، قضات دلیل آورده اند که "حزب بدیل برای آلمان" برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ وارد پارلمان شده اند و در زمان تصمیم گیری حکومت فدرال نقش نداشتند.

انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵ تصمیم گرفت که مرز جنوبی کشورش را با اتریش مسدود نکند و برای هزاران پناهجو از شرق میانه و افریقا به دلیل جنگ و فقر پا به فرار نهاده اند، اجازه ورود به آلمان را بدهد. حکومت آلمان به رهبری انگلا مرکل در آن زمان اعلام کرد که این تصمیم به گونه استثنایی و واکنش مؤقتی در برابر بحران بشری گرفته شده است.

هرچند این حرکت آن زمان حکومت آلمان مورد ستایش و حمایت جهانی قرار گرفت، اما در داخل آلمان با گذشت زمان با انتقادات شدید به همراه شد.

 

در همین زمینه