عکس از دویچه وله/ ایالت‌های آلمان می‌خواهند پناهجویانی که در معرض اخراج قرار دارند را در بخش‌های جداگانه  زندان های معمولی نگه‌داری کنند.
عکس از دویچه وله/ ایالت‌های آلمان می‌خواهند پناهجویانی که در معرض اخراج قرار دارند را در بخش‌های جداگانه زندان های معمولی نگه‌داری کنند.

ایالات آلمان می خواهند که پناهجویان معروض به اخراج در بخش های جداگانه در زندان های معمولی در بازداشت نگهداری شوند. در سال ۲۰۱۴ قضات اتحادیه اروپا این اقدام را، به عنوان نقض دستورالعمل بازگشت مهاجران خوانده بودند.

بعد از این فیصله قضات اتحادیه اروپا، پناهجویان اخراجی در آلمان در تاسیسات خاص به نام «بازداشتگاه اخراج» برای مدتی در توقیف می مانند. روزنامه آلمانی"ولت"، با اشاره به تصمیم نخست وزیران ایالات آلمان که در کنفرانس اوایل ماه دسمبر گرفته شده بود، گزارش داده است که نخست وزیران ایالات آلمان اکنون می‌خواهند "مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا در ایجاد تغییرات در بخش بازداشتگاه اخراج کار کنند."

نخست وزیران ایالات آلمان طرفدار نرم تر ساختن قواعد اند، به این مفهوم که پناهجویان اخراجی را در بخش‌های جداگانه زندان‌های عادی نگهداری کنند، به شکلی که جدایی کامل میان پناهجویان و مجرمانی که دوره حبس خود را می‌گذرانند وجود داشته باشد.

توسعه بازداشتگاه‌های جداگانه برای پناهجویانی که اخراج می‌شوند، در آلمان به بسیار کندی پیش می‌روند. چنانچه وزارت داخله آلمان به روزنامه "ولت" گفته است، در اواسط ماه نوامبر، تنها ۴۲۷ مکان بازداشت برای پناهجویانی که از آلمان اخراج می‌شوند، وجود داشته است. این بازداشتگاه ها در ۸ ایالت تقسیم گردیده اند. یک سوم جاهها در حال حاضر مربوط به ایالت بایرن آلمان است.

ارنست گ. والتر، رئیس اتحادیه پولیس فدرال آلمان به روزنامه آلمانی "ولت" گفت: «تنها کسانی را که در حال حاضر در بازداشتگاه اخراج هستند، می توان با خیال راحت از کشور اخراج کرد، زیرا در غیر آن هنوز هم هزاران نفری که باید از آلمان اخراج شوند، به صورت موقت و یا هم دایمی خود را پنهان می‌کنند.»

او در ادامه گفت: "بنابراین، تشدید تنظیم بازداشت‌ها به منظور اخراج به صورت فوری نیاز است "تا بازگرداندن پناهجویان ساده و مطمین تر گردد. به قول والتر در کمتر از ۵۰۰ بازداشتگاه اخراج در آلمان، این امر در حال حاضر امکان پذیر نیست. ارنست گ. والتر رئیس اتحادیه پولیس فدرال آلمان در ادامه می‌گوید که از آنجا که ساخت بازداشتگاه‌های جدید برای پناهجویان در ایالات طول می‌کشد، از تصمیم نخست وزیران ایالات در این رابطه حمایت می‌کند.

منبع: دویچه وله

 

در همین زمینه