عکس از (picture alliance) این پناهجو هنگامی که پولیس می‌خواست بازداشت‌اش کند، مقاومت کرده بود.
عکس از (picture alliance) این پناهجو هنگامی که پولیس می‌خواست بازداشت‌اش کند، مقاومت کرده بود.

یک پناهجوی افغان در شهر نورنبرگ به دلیل مقاومت‌اش در برابر پولیس که می‌خواست او را برای اخراج بازداشت کند، به ۱۰۰ ساعت کار عام‌المنفعه محکوم شد. قضیه مقاومت در برابر اخراج او در یک مکتب به یک بحث کلان تبدیل شده بود.

محکمه روز چهارشنبه گفت که این جوان ۲۲ ساله به دلیل مقاومت در برابر ماموران تنفیذ قانون همراه با جراحت بدنی، باعث شدن خسارت مالی و اقامت غیرقانونی و بدون پاسپورت در آلمان، مقصر شناخته شده است.

آصف ن. در یکی از مکاتب حرفه‌ای در شهر نورنبرگ آلمان درس می‌خواند و به تاریخ ۳۱ ماه می سال ۲۰۱۷ افسران پولیس تلاش کردند او را به هدف اخراج بازداشت کنند، اما افسران پولیس با مقاومت شورشگرانه مواجه شدند.

به گفته محکمه، آصف بعد از اینکه داخل موتر پولیس گردید، از خود شدیداَ مقاومت نشان داده و با لگد و ضربه زدن می‌خواست مانع بازداشت اش گردد. در این جریان یکی از ماموران پولیس نیز جراحت برداشت. هم صنفی های آصف و شماری از چپی‌ها به او پیوستند و برای پولیس مانع ایجاد کردند. این قضیه در سراسر آلمان سر و صدای زیادی براه انداخت.

یک سخنگوی محکمه نورنبرگ گفته است که قاضی محکمه اداری نورنبرگ این جوان افغان را به ۱۰۰ ساعت کار عام المنفعه محکوم کرده است.

سارنوالی خواهان دو هفته حبس دوامدار و ۱۰۰ ساعت کار عام المنفعه برای این پناهجو شده بود. اما وکیل مدافع آصف خواستار تبرئه او شده بود. سرانجام او قبول کرد که پیش از تلاش به اخراج‌اش به یک چراغ ترافیک آسیب رسانده است و کار عام المنفعه را قبول می‌کند.

منبع: دویچه وله

 

در همین زمینه