عکس از (Picture_alliance)/ نیروهای آلمانی در افغانستان را نشان می‌دهد.
عکس از (Picture_alliance)/ نیروهای آلمانی در افغانستان را نشان می‌دهد.

سیاستمداران "حزب سبزهای" آلمان از حکومت خواسته اند تا روند تقاضای پناهندگی را برای همکاران افغانی که با نیروهای آلمانی کار می‌کردند، آسان بسازد.

لویسه امتسبرگ، امید نوری پور و اگنیشکا بروگر، سیاستمداران "حزب سبزهای" آلمان در نامه‌ای به وزارت داخله، وزارت دفاع و وزارت خارجه نوشته اند که در پی اعتراضات زیاد مقابل کمپ نیروهای آلمانی در مزارشریف، روند تقاضای پناهندگی همکاران افغانی که زیر خطر طالبان تندرو قرار دارند، مورد بازنگری قرار بگیرد. این سیاستمداران نوشته اند که "به جای ارزیابی غیرشفاف دوسیه های انفرادی افراد، باید تسهیلاتی به طور گروهی [برای همکاران افغان]" ایجاد شود.

این سیاستمداران نوشته اند که به دلیل خطر، آلمان تاکنون برای ۷۴۰ نفر از همکاران محلی در افغانستان، حق حفاظت صادر کرده است. با این حال، این روند در حال حاضر تقریبا به حالت تعلیق درآمده است. در سال ۲۰۱۷، فقط چهار تن از افغان‌هایی که با آلمانی‌ها کار می‌کردند، حق حفاظت دریافت نمودند؛ در حالی که در سال روان، هیچ کس مورد چنین حمایتی قرار نگرفته است.

سیاستمداران "حزب سبزهای" آلمان از حکومت خواسته اند تا روند تقاضای پناهندگی را برای همکاران افغان که با نیروهای آلمانی کار می‌کردند، آسان بسازد.

با این حال ۸۰ دوسیه پناهندگی رد شده است. تقاضای ویزا از سفارت‌های آلمان در پاکستان و هند، دشواری دیگری برای این افراد محسوب می‌شود.

سیاستمداران حزب "سبزها" به این سه وزارت حکومت نوشته اند: «ما کاملاً یقین داریم که آلمان به عنوان کارفرمای این افراد، در مقابل کارشان مکلفیت ویژه ای دارد.» در ادامه این نامه گفته شده: «به ویژه وقتی که زندگی آنها و خانواده شان به دلیل شغل شان به عنوان همکار محلی [آلمانی ها] با خطر روبرو باشد.»

در مقابل، مقامات حکومت آلمان گفته اند که دوسیه همکاران محلی به صورت انفرادی مورد بررسی قرار گرفته و شواهد محکمی از تهدید طالبان به جان این افراد، به دست نیامده است.

منبع: دویچه وله


 

در همین زمینه