دنمارک در نظر دارد که پناهجویان جنایت کار را در یک جزیره، نگه‌داری کند.
دنمارک در نظر دارد که پناهجویان جنایت کار را در یک جزیره، نگه‌داری کند.

دنمارک در نظر دارد که یک جزیره کوچک را به محل نگه‌داری مهاجرین جنایت‌کاری که در شرایط کنونی از این کشور اخراج نمی‌شوند، تبدیل کند. بخش حقوق بشر سازمان ملل از این طرح انتقاد کرده است.

حکومت دنمارک می‌خواهد که یک آزمایشگاه بیماری‌های ساری را به محل نگه‌داری خارجیان جنایت‌کار تغییر بدهد. این زندان در یکی از جزیره‌های کوچک این کشور ایجاد می‌شود. پناهجویان متخلفی که پرونده شان مورد پذیرش قرار نگرفته و به دلیل احتمال تهدید و شکنجه در شرایط کنونی به کشورشان فرستاده نمی‌شوند، به این جزیره انتقال داده خواهند شد.

گفته می‌شود که این بازداشت‌گاه هشتاد کیلومتر دورتر از شهر کوپنهاگن واقع شده است. این اقدام یکی از بحث برانگیزترین موضوعاتی بود که سرانجام منابع مالی آن در بودجه سال ۲۰۱۹ از سوی قانون‌گذاران این کشور در هفته گذشته به تصویب رسید.

دنمارک روش سختگیرانه تری را به هدف مبارزه با هجوم پناهجویان، در سال‌های اخیر روی دست گرفته است. این اقدام شامل کاهش در توزیع مزایا برای پناهجویان، کوتاه کردن زمان اقامت مؤقت، تسریع روند اخراج پناهجویانی که رد می‌شوند و دادن صلاحیت ضبط کردن اشیای قیمتی پناهجویان برای تمویل مصارف بود و باش آنان، برای ادارات مربوط می‌باشد.

پیتر سکاروپ، رئیس گروه پارلمانی حزب مردم دنماک در جریان معرفی این برنامه برای تصویب بودجه‌اش در پارلمان گفت: «حالا ما به مردم بازگو می‌کنیم که از امروز به بعد نمی‌توانند برای ادامه زندگی خود در دنمارک بمانند. آنها فقط محل بود و باش مؤقتی به دست می‌آورند تا زمانی که به کشور خود برگردند

اینگر ستولبرگ، وزیر امور ادغام دنمارک اندکی بعد از تصویب این طرح در صفحه فیسبوک خود نوشت: «آنها در دنمارک ناخواسته اند و باید این موضوع را احساس کنند

در جریان روز برای ساکنین این جزیره اجازه داده می‌شود که بیرون بروند، اما از طرف شب باید به جزیره برگردند و به ادارات مسئول در خصوص جاهای که رفته بودند هم گزارش بدهند.

مارتین هینریکسن، عضو حزب مردم دنمارک گفته است که آنان در پیشبرد این برنامه از استرالیا الهام گرفته اند. این حزب سیاست‌های ضد مهاجرین را دنبال می‌کند. استرالیا از چند سال به این طرف، پناهجویان را در مراکز بازداشت یکی از جزایر در همسایگی خود نگه‌ می‌دارد.

سازمان ملل این حرکت را تقبیح کرد

میچل باچله، رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل نگرانی خود را در خصوص این اقدام ابراز کرده است. خانم باچله در اوایل ماه جاری در شهر ژنیو اظهار کرد: «من در قبال این برنامه نگرانی جدی دارم. ما این طرح را نظارت می‌کنیم و با حکومت دنمارک هم در موردش صحبت خواهیم کرد.»

 

در همین زمینه