مسئولین سازمان غیردولتی (اس او اس مدیترانه) امیدوارد که بتوانند ماموریت نجات خود را در سال آینده از سر بگیرند.
مسئولین سازمان غیردولتی (اس او اس مدیترانه) امیدوارد که بتوانند ماموریت نجات خود را در سال آینده از سر بگیرند.

مسئولین سازمان غیردولتی (اس او اس مدیترانه) گفته اند که آنان تلاش می‌کنند تا گزینه‌های تداوم ماموریت نجات شان را در بحیره مدیترانه جستجو کنند. این سازمان در اوایل ماه جاری امسال، توقف عملیات نجات خود را در مدیترانه اعلام کرده بود.

فردریک پینارد، مدیر اجرایی عملیات‌های نجات سازمان غیردولتی موسوم به (اس او اس مدیترانه) گفته است، آنان امیدوار اند که در سال ۲۰۱۹ بتوانند ماموریت نجات پناهجویان را در بحیره مدیترانه ادامه بدهند.

پینارد در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود: «ما با بسیاری شرکت‌های حمل و نقل در تماس هستیم و گزینه‌ها را برای استفاده از یک کشتی جدید، جستجو می‌کنیم.»

به بیان فردریک پینارد، پیشبرد ماموریت نجات پناهجویان در بحیره مدیترانه ضروری پنداشته می‌شود و در حال حاضر راه اندازی آن بسیار اندک است.

پینارد آروز می‌کند که کشتی جدید این سازمان دارای ظرفیت مشابه به کشتی گذشته باشد و بتواند حد اکثر ۷۰۰ تن را حمل کند.

اما پیشبرد ماموریت نجات زیر پرچم کدام کشور، به عنوان یک سؤال عمده نزد فردریک پینارد باقی می‌باشد. او تأکید کرد: «حمایت کشوری که پرچم آن را حمل می‌کنیم برایم ما خیلی ضروری می‌باشد.»

پانامه و جبل الطارق پرچم خود را از کشتی اکواریوس در سال روان پس گرفتند. جبل الطارق نام دهکده‌ای کوهستانی در ساحل جنوبی اسپانیا و یکی از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا به شمار می‌رود.

پینارد پیش از برگزاری انتخابات اروپا از سیاسیون این اتحادیه خواسته است که روی تعیین بنادر مصئون به توافق برسند. انتخابات عمومی اتحادیه اروپا قرار است در پایان ماه می سال ۲۰۱۹ برگزار شود. فردریک پینارد گفت: «اتحادیه اروپا باید میان خود چنان تنظیم کند که برای پناهجویان پایین شدن [از کشتی] در مالتا و یا سیسیل ممکن شود. تا به حال راه حل اروپایی این چنینی موجود نیست.» 

آلمان، فرانسه، اسپانیا و کمیسیون اتحادیه اروپا متفق اند که دوام وضعیت کنونی قابل پذیرش نیست. به تازگی برلین، پاریس و برخی شهرهای دیگر اروپایی اعلام کردند که پناهجویان نجات یافته را از مدیترانه می‌پذیرند و به سرگردانی چندین روزه کشتی‌های نجات خاتمه می‌دهند.

با این همه، سازمان غیردولتی (اس او اس مدیترانه) در اوایل ماه جاری امسال اعلام کرد که ماموریت نجات را متوقف می‌کند.

این در حالیست که بر اساس اطلاعات این سازمان و داکتران بدون سرحد، آنان در ۳۴ ماه گذشته حدود ۳۰ هزار مهاجر و پناهجو را در بحیره مدیترانه از مرگ نجات داده اند.

 

در همین زمینه