مقام‌های ایالت بایرن آلمان بر تداوم کنترول مرزی این کشور با اتریش تأکید کرده اند.
مقام‌های ایالت بایرن آلمان بر تداوم کنترول مرزی این کشور با اتریش تأکید کرده اند.

ایالت بایرن درخواست کمیسیون اتحادیه اروپا را برای پایان بخشیدن به کنترول مرزی، رد کرده است.

مارکوس زودر، نخست وزیر ایالت بایرن آلمان به درخواست کمیسیون اتحادیه اروپا برای پایان بخشیدن کنترول مرزی "نه" گفته است. مارکوس زودر، عضو حزب سوسیال مسیحی آلمان در گفتگو با گروه رسانه‌یی "فونکه" گفت: «اروپا در یک مسیر خوب روان است اما در مورد حفاظت از سرحدات خارجی هنوز به هدف نرسیده است. تا زمانی که سرحدات خارجی محافظت نشده اند، کنترول مرز داخلی مهم دانسته می‌شود.»

به بیان نخست وزیر ایالت بایرن، این اقدام تاثیرات مثبت داشته و از سوی شهروندان هم مورد پذیرش قرار گرفته است.

دیمیترس آورامپولوس، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا پیش از این خواسته بود که کنترول بحث برانگیز مرزی باید خاتمه یابد. آورامپولوس در مصاحبه با روزنامه "فونکه" افزود: «ما فکر می‌کنیم که زمان آن فرا رسیده تا اقداماتی را به منظور دور زدن کنترول مرزی در داخل کشورهای اروپایی روی دست بگیریم و شینگن را به گونه کامل به حالت گذشته برگردانیم.»

این در حالیست که پس از اوج گیری بحران مهاجرت، افزون بر آلمان شماری از کشورهای دیگر در حوزه شینگن راه اندازی کنترول را در مرزهای داخلی خود انجام دادند.

 

در همین زمینه