کشتی گشت ساحلی فرانسه. عکس از: صفحه تویتر نیروی دریای فرانسه.
کشتی گشت ساحلی فرانسه. عکس از: صفحه تویتر نیروی دریای فرانسه.

چهارده مهاجر، از جمله یک مادر و دو فرزندش در شمال فرانسه دستگیر شدند.

بر بنیاد خبرگزاری فرانسه، چهارده مهاجر که می‌خواستند خود را از فرانسه ــ از مسیر کانال مانش (English Channel) ــ به انگلستان برسانند دستگیر شدند. این مهاجران در شهر بندری «بولوین سور‌مر» (Boulogne-sur-mer) یک قایق ماهیگیری را دزدیده بودند و می‌خواستند با استفاده از آن خود را به انگلستان برسانند.

بر بنیاد خبرگزاری فرانسه و دادگستر این شهر مرزی، این مهاجران گفته‌اند که اهل کشور عراق هستند.

پلیس مرزی فرانسه (PAF) بازجویی‌های اولیه خود را در مورد حضور قاچاقچیان انسان در جمع مهاجران آغاز کرده و می‌گوید: «در جمع این مهاجران کسی قاچاقچی نیست.» ظاهراً دو قاچاقچی در این جمع بوده ولی آن‌ها موفق شده‌اند از چنگ پلیس فرار کنند.

فرماندهی دریایی فرانسه می‌گوید که از ماه اکتبر سال جاری تا کنون بیش از ۴۰ مهاجر کوشش کرده‌اند خود را از مسیر کانال مانش به انگلستان برسانند. تعداد کل مهاجرانی که در سال ۲۰۱۸ از این مسیر عبور کرده‌اند به بیش ۲۰۰ نفر می‌رسد. این مسیر مهاجرت ــ کانال مانش ــ عاری از خطر نیست و با رسیدن فصل سرما، این خطر افزایش نیز یافته است.

قرار است بریتانیا و همکاری دوجانبه خود را در مورد مسیر کانال مانش قوت ببخشند. هدف این همکاری دوجانبه مبارزه با عبور غیر قانونی مهاجران از مسیر کانال است. 

در همین زمینه