مهاجران در ایتالیا
مهاجران در ایتالیا

کاهش شدید میزان ورود مهاجران تازه وارد به ایتالیا و سختگیری‌ها بر مهاجران در چارچوب "حکم امنیتی جدید" منجر به کاهش شدید تقاضاهای پناهندگی شده است. درخواست‌های پناهندگی در ماه دسمبر به ۲۷ درصد کاهش یافت و به ۲۷۵۳ مورد رسید، این در حالی است که در ماه نومبر ۳۷۸۴ تن تقاضای پناهندگی داده بودند.

حکم امنیتی حکومت ایتالیا که چندی پیش به حیث قانون اجرایی شد، همزمان با کاهش شدید میزان ورود مهاجران به کشور، باعث شده که از میزان تقاضاهای پناهندگی به شدت کاسته شود.

در ماه دسمبر، ۲۷۵۳ درخواست ثبت شد که از میان آن ها ۲۱۳۹درخواست کننده مرد، ۶۱۴ تن زن و ۶۱ تن خوردسال بدون همراه بودند. به این ترتیب میزان درخواست های پناهندگی در مقایسه با ماه نومبر ۲۷ درصد کاهش یافت. در آن زمان ۳۷۸۴ تقاضای پناهندگی ثبت شده بود.

رد درخواست‌های پناهندگی از سوی مقامات مسئول در ایتالیا رو به افزایش است. در ماه دسمبر، به ۵۸۷۰ تقاضای پناهندگی جواب رد داده شد که  برابر با  ۸۲ درصد از همه تقاضاهای پناهندگی در آن ماه بود. در ماه نومبر به ۸۰ درصد از تقاضاهای پناهندگی و در اکتبر به  ۷۴ درصد از تقاضاهای پناهندگی جواب رد داده شده بود.  

پس از این که محافظت بشردوستانه با تصویب حکم امنیتی سالوینی لغو شد، اعطای این نوع محافظت به پایین‌ترین حد رسیده است. 

در ماه دسمبر، فقط ۳ درصد از متقاضیان به دلایل بشردوستانه پناهندگی دریافت کردند.  شمار آن‌ها در ماه نومبر ۵ درصد و در ماه اکتوبر به  ۱۳ درصد می رسید.

ماتئو سالوینی، وزیر داخله ایتالیا.

در ماه دسمبر۱۰ درصد به حیث آواره به رسمیت شناخته شدند  

بر بنیاد اطلاعات وزارت داخله ایتالیا، پیش از این که سالوینی پیش‌نویس حکم امنیتی را ارائه کند، بیشتر پناهجویان (۲۸ درصد از آن ها) خواهان پناهندگی به دلایل بشردوستانه بودند.

در ماه دسمبر ۱۰ درصد از پناهجویان به حیث آواره به رسمیت شناخته شدند و ۵ درصد از آن‌ها محافظت فرعی دریافت کردند. بسیاری از پناهجویان سعی می‌کردند با دستیابی به محافظت فرعی اجازه اقامت دوساله کسب کنند. اینگونه محافظت به دلایل صحی، بلایای طبیعی (در کشور مبدا) و... می توانست به پناهجو تعلق بگیرد. 

بیشترین پناهجویان در ماه دسمبر پاکستانی هستند

سالوینی، وزیر داخله ایتالیا می‌خواهد با صدور این حکم امنیتی پناهجویانی را که هیچگونه محافظتی دریافت نکرده اند، در مراکز عودت (سی پی ار) کماکان در قید نگه‌ دارد. در حال حاضر اینگونه بازداشتگاه‌ها فقط ظرفیت نگهداری ۷۰۰ تن را دارند و تنها با چهار کشور در مورد بازگشت شهروندانشان توافق شده است.   

در ماه دسمبر، بیشتر پناهجویان (۷۹۰ تن) از پاکستان بودند. در جایگاه‌های بعدی نایجریا (با  ۲۰۹ تن)، بنگله دیش (با ۱۹۷ تن)، اوکرایین (با ۱۳۶ تن) و سِنِگال (با ۱۱۱تن) قرار می‌گیرند.

 

در همین زمینه