قرار است یک پناهجوی مظنون به ارتکاب عمل جرمی، از آلمان به افغانستان فرستاده شود.
قرار است یک پناهجوی مظنون به ارتکاب عمل جرمی، از آلمان به افغانستان فرستاده شود.

از میان چهار پناهجوی ایرانی و افغانی که به ظن ارتکاب عمل جرمی در یک بازداشتگاه آلمان قرار دارند، یکی آن به افغانستان اخراج خواهد شد.

یک گروه ۴ نفری از پناهجویان افغان و ایران در یکی از روزهای اخیر سال گذشته بر رهگذران در شهر آمباخ آلمان حمله کرده و ۱۲ تن را زخمی نمودند. حالا یکی از این مظنونین که شهروند افغانستان است و پرونده پناهجویی اش در سال ۲۰۱۷ رد شده بود، در آستانه اخراج از آلمان قرار دارد. درخواست تجدید نظر این پناهجوی افغان در برابر فیصله دادگاه مبنی بر عدم پذیرش پرونده پناهجویی‌اش هم بی نتیجه بوده است.

این گروه متهم به ضرب و شتم افراد شده اند که نظر به قوانین آلمان، جرم سنگین پنداشته می‌شود. بر اساس معلومات ابتدایی، متهمان در سنین ۱۷ تا ۱۹ سال قرار دارند. گفته می‌شود که هنگام حمله بر رهگذران این گروه نشئه بوده اند. یورش این پناهجویان بر عابرین بار دیگر سبب اوج گیری مباحثات ضد مهاجرت در آلمان شده است.


 

در همین زمینه