در مورد بیش از ۳۲۰۰ درخواست برای الحاق اعضای خانواده پناهجویانی که دارای حفاظت فرعی در آلمان بوده اند، در سال گذشته تصمیم مثبت گرفته شده است.
در مورد بیش از ۳۲۰۰ درخواست برای الحاق اعضای خانواده پناهجویانی که دارای حفاظت فرعی در آلمان بوده اند، در سال گذشته تصمیم مثبت گرفته شده است.

یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است که در سال گذشته به ۳۲۶۰ تقاضا برای الحاق اعضای خانواده پناهجویان پاسخ مثبت داده شده است. این پناهجویان زیر چتر حفاظت محدود قرار داشته اند.

برای ماه اگست تا دسمبر سال گذشته الحاق اعضای خانواده های پناهجویان که دارای حافظت فرعی بوده اند، به ۵ هزار تن محدود شده بود که از این سهمیه به طور کامل استفاده نشده است.  وزارت امور خارجه فدرال آلمان گفته است که در سال گذشته، در مورد ۳۲۶۰ درخواست برای الحاق اعضای خانواده پناهجویان دارای حفاظت فرعی، تصمیم مثبت گرفته شده است.

وزارت خارجه آلمان فدرال سعی می‌کند، آن بخش از سهمیه که هنوز به اتمام نرسیده را به سال روان انتقال دهد. سخنگوی وزارت خارجه در این مورد گفت: «به عقیده وزارت خارجه آلمان، مساله انتقال باقی این سهمیه، یعنی ۱۷۴۰ مورد به سال روان هنوز معلوم نشده است. به این خاطر اعضای حکومت ائتلافی آلمان در این باره گفتگو می‌کنند و هنوز به نتیجه نرسیده اند.»

وزارت داخله فدرال آلمان روز دوشنبه اعلام کرده بود که در سال گذشته بر اساس یک مقرره جدید ۲۶۱۲ ویزا برای الحاق اعضای خانواده های پناهجویان با مدرک محافظت فرعی صادر شده است. اما سقف تعیین شده در این مقرره که ۱۰۰۰ تن در ماه محدود شده، مربوط به تعداد ویزاها نیست، بلکه منظور از آن میزان پاسخ‌های مثبت دفتر امور اداری فدرال است. بر این اساس صدور ویزا می تواند بعدا هم انجام شود.

تا اگست سال ۲۰۱۸، الحاق اعضای خانواده ها پناهجویان با مدرک محافظت فرعی که در میان اعضای حکومت ائتلافی به شدت بحث برانگیز شده بود، برای بیش از دو سال به حالت تعلیق درآمده بود.

به دلیل اعمال فشار احزاب محافظه کار دموکرات مسیحی آلمان (سی دی یو) و سوسیال مسیحی بایرن (سی اس یو) این روند پس از آغاز مجدد، با محدودیت‌های شدیدی همراه شد.

سخنگوی وزارت خارجه آلمان فدرال گفت: «ما موفق شده ایم سرعت رسیدگی به این تقاضاها را آنقدر افزایش دهیم که در دو ماه گذشته توانستیم واقعا در همه سطوح همان گونه که در نظر گرفته بودیم به یک هزار مورد در ماه رسیدگی کنیم.»

او افزود: «با وجود این روند مثبت ما نتوانستیم از سهمیه سال ۲۰۱۸ به طور کامل استفاده کنیم.»

به گفته وزارت خارجه آلمان از ماه های اگست تا دسمبر، نمایندگی‌های آلمان در خارج از کشور ۶۱۳۲ تقاضا را بررسی کرده و به آن پاسخ مثبت داده اند. این پرونده ها برای رسیدگی بیشتر به ادارات رسیدگی به امور شهروندان خارجی در داخل کشور فرستاده شده اند. میزان این دوسیه ها در ماه دسمبر به ۱۲۰۵ مورد می‌رسید.

ادارات رسیدگی به امور شهروندان خارجی این تقاضاها را بررسی می‌کنند و بعد جهت تصمیم گیری به دفتر امور اداری فدرال آلمان می‌فرستند. میزان این درخواست‌ها تا پایان سال گذشته میلادی به ۳۲۷۵ مورد می رسید، که تنها ۱۲۴۴ آن در ماه دسمبر گذشته صورت گرفته بود.

 

در همین زمینه