نازنین ولی، دانشجوی روان درمانی همراه با زنان پناهجوی و پناهنده در آلمان
نازنین ولی، دانشجوی روان درمانی همراه با زنان پناهجوی و پناهنده در آلمان

برخی ها فکر می‌کنند که سازگاری زنان با هرگونه مشکلات روانی، خانوادگی و خشونت و بازگو نکردن آن با دیگران، میزان خوب بودن آنان را بیان می‌کند. اما مشکلات زنان پناهجو و پناهنده در چه سطحی در آلمان قرار دارد و چگونه با آن کنار می‌آیند؟ خانم نازنین ولی، دانشجوی روان درمانی به تازگی با زنان پناهجوی و پناهنده در این کشور دیدار کرده است. او تجارب خود را در گفتگو با مهاجر نیوز در این مصاحبه بیان می‌کند.
 

در همین زمینه