عکس از مهاجر نیوز
عکس از مهاجر نیوز

می‌خواهید بدانید که به رسمیت شناختن مدارت شغلی و تحصیلی پناهجویان در آلمان چگونه صورت می‌گیرد؟ بسیاری از پناهجویانی که در آلمان زندگی می کنند، اجازه دارند که کار کنند. سؤال اساسی این است که آیا آنان می‌توانند همان شغلی را به پیش ببرند که در کشورشان، در آن بخش آموزش دیده اند؟ ویدیوی کوتاه در این زمینه برای شما معلومات می‌دهد.
 

در همین زمینه