انه گریت کرامپ-کارنباور که به تازگی در رهبری حزب دموکررات مسیحی جایگزین خانم انگلا مرکل صدراعظم آلمان شده است
انه گریت کرامپ-کارنباور که به تازگی در رهبری حزب دموکررات مسیحی جایگزین خانم انگلا مرکل صدراعظم آلمان شده است

رهبر تازه حزب دموکرات مسیحی آلمان خواستار تعدیل سیاست مهاجرت این کشور شده است. او گفته که می‌خواهد تمام راهکارهای مرتبط با سیاست مهاجرت را بدون استثناء از آغاز بحران مهاجرت، مورد بررسی قرار ‌دهد.

خانم انه گریت کرامپ-کارنباور که به تازگی در رهبری حزب دموکررات مسیحی جایگزین خانم انگلا مرکل صدراعظم آلمان شده است، به روزنامه "ولت ام زونتگ" گفته که «اداره‌های امنیتی مان باید در بخش مهاجرت نیز از توانایی‌های بیشتر اجرایی برخوردار شوند.»

او تاکید کرده که در ماه فبروی حزب دموکرات مسیحی (سی دی یو) در این مورد نشستی را برگزار خواهد کرد.

کرامپ-کارنباور افزوده که در این نشست مسائلی چون حفاظت از مرزهای خارجی، روند پناهندگی و ادغام اجتماعی مهاجران از زمان آغاز بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵ تا کنون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

گروهی از مهاجران  که در جریان سال ۲۰۱۵ به گونه دسته جمعی وارد اتحادیه اروپا شدند

وی که از افراد نزدیک به خانم مرکل به شمار میرود اظهار داشته: « مشترکاً با کارشناسانی از اتحادیه اروپا و اداره حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، (فرانتکس) گرفته تا اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان، بررسی می‌گردد که چه چیزی و در کدام بخش‌ها نیاز به بهتر شدن دارد.»

به گزارش روزنامه "ولت ام زونتگ" هرچند انگلا مرکل صدراعظم آلمان صحبت در مورد سال ۲۰۱۵ را اتلاف وقت خوانده است، اما رئیس تازه حزب او با این دیگاه مخالف است: « این مسئله زمانی اتلاف وقت خواهد بود که تمام مباحث را [تنها] روی آن [بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵] محدود کنیم. این عجیب خواهد بود که اگر تمام مسائل را در حزب (سی دی یو) مورد بحث قرار دهیم، اما سال ۲۰۱۵ را در نظر نگیریم.»

 

در همین زمینه