یک پناهجوی افغان به ظن همکاری با گروه طالبان، در شهر هامبورگ آلمان محاکمه می‌شود.
یک پناهجوی افغان به ظن همکاری با گروه طالبان، در شهر هامبورگ آلمان محاکمه می‌شود.

محاکمه یک فرد متهم به همکاری با طالبان روز سه شنبه (۱۵ جنوری/ ۲۵ جدی) در محکمه منطقه ای هامبورگ آلمان آغاز گردید. این مرد ۲۵ ساله افغان متهم شده که در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ برای طالبان در افغانستان فعالیت کرده است.

بر اساس اتهامات موجود، این مرد افغان چندین حمله کوچک با مواد انفجاری را انجام داده است.

این جوان افغان که فعلا به عنوان پناهجو در آلمان زندگی می‌کند، به حمایت از یک سازمان تروریستی خارجی، آتش سوزی و موارد دیگر متهم شده است.

او به مقامات آلمان اظهار داشته است که از ترس این که مورد مواخذه و انتقام طالبان قرار بگیرد، دست به این اعمال زده است. با توجه به اتهامات عنوان شده، او پایه های تیلفون را نیز آتش زده است. طالبان از این طریق آن تاجران محلی را که برای شان پول پرداخت نمی کردند، مجازات می کرده اند.

اتهامات دیگر علیه این فرد از ولایت کاپیسا این است که کانتینرهای خالی پُسته پولیس افغانستان را آتش زده و در یک مورد دیگر بوجی های مملو از ماین را انتقال داده است. برای بررسی این اتهامات چهار نشست دیگر محکمه تا اواسط ماه فبروری برنامه ریزی شده است.

دویچه وله


 

در همین زمینه