وزارت داخله مراکش گفته است که آنان از سفر غیرقانونی حدود ۸۹ هزار مهاجر غیرقانونی به اتحادیه اروپا در سال گذشته جلوگیری کرده اند.
وزارت داخله مراکش گفته است که آنان از سفر غیرقانونی حدود ۸۹ هزار مهاجر غیرقانونی به اتحادیه اروپا در سال گذشته جلوگیری کرده اند.

مقام‌های مراکشی گفته اند که آنان در سال گذشته، نگذاشته اند حدود ۸۹ هزار مهاجر به گونه غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شوند. این رقم نسبت به یک سال پیش از آن، ۳۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وزارت داخله مراکش به تازگی اعلام کرده است که آنان از سفر غیرقانونی ۸۹ هزار مهاجر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ جلوگیری کرده اند. پناهجویان مراکش را به عنوان عمده ترین گذرگاه در مدیترانه، برای رسیدن به کشورهای اروپایی می‌پندارند.

شهروندان کشورهای افریقایی اجازه دارند که بدون ویزا وارد مراکش شوند. پس از پیشگیری سیاست سختگیرانه ایتالیا در برابر پناهجویان و حمایت اتحادیه اروپا از گارد ساحلی لیبیا به هدف مبارزه با مهاجرین غیرقانونی، تازه واردن از لیبیا به مراکش افزایش یافته است.

اطلاعات وزارت داخله مراکش نشان می‌دهد که آنان توانسته اند ۲۲۹ شبکه قاچاقبران مهاجرین را در سال ۲۰۱۸ از بین ببرند.

حدود ۸۰ درصد مهاجرین غیرقانونی که وزارت داخله مراکش مانع سفر آنان گردیده، خارجیان بوده اند. این نهاد همچنان اذعان کرده است که ۲۹ هزارو ۷۱۵ تن را از مدیترانه نجات داده که از این میان، بیش از ۵۶۰۰ نفر آنان به گونه داوطلبانه به کشورهای شان برگشته اند.

اتحادیه اروپا پیش از این تعهد کرده بود که ۱۴۰ میلیون یورو را به هدف جلوگیری از هجوم مهاجرین غیرقانونی برای مراکش کمک می‌کند. فدریکا موگیرینی، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان یک نشست خبری در رباط، پایتخت مراکش روز پنجشنبه گفت که تا حال این اتحادیه ۳۰ میلیون یورو را از جمع این مبلغ، به مقام‌های حکومت مراکش سپرده است. 

در همین زمینه