اعضای پارلمان آلمان به قانون پیشنهادی مبنی بر شناسایی الجزایر، تونس، مراکش و گرجستان به عنوان کشورهای مبدأ رای مثبت دادند.
اعضای پارلمان آلمان به قانون پیشنهادی مبنی بر شناسایی الجزایر، تونس، مراکش و گرجستان به عنوان کشورهای مبدأ رای مثبت دادند.

در تلاش برای تسریع روند اخراج پناهجویان رد شده، کمتر از نیمی از اعضای پارلمان آلمان (بوندستاگ) به تغییر جایگاه قانونی الجزایر، تونس، مراکش و گرجستان رای دادند. افغانستان کشور مبدأ امن نیست اما اخراج پناهجویان رد شده به این کشور با توجه به شرایط، صورت می‌گیرد.

این حکم که قانون پناهندگی آلمان را تغییر می‌دهد با آرای ائتلاف متشکل از احزاب بر سر قدرت و حمایت حزب راستگرای «بدیل برای آلمان» و حزب میانه رو دموکرات‌های آزاد تصویب شد.

براساس این تصمیم الجزایر، مراکش، تونس و گرجستان کشورهای امن به شمار می‌آیند و درخواست پناهندگی شهروندان این کشورها در آلمان، پس از این دشوار خواهد شد.

هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان هنگام پیشنهاد این قانون در پارلمان فدرال آلمان گفت، اصلاحات در حالی صورت می‌گیرد که این واقعیت در گذشته هم وجود داشت.

از دید ادارات حکومتی آلمان، هرچند افغانستان به عنوان کشور مبدأ امن پنداشته نمی‌شود، اما روند اخراج پناهجویانی رد شده به این کشور کماکان صورت می‌گیرد. بیشتر پناهجویان پذیرفته نشده‌ای به افغانستان فرستاده می‌شوند که برای امنیت آلمان خطرآفرین دانسته شوند، مرتکب اعمال جنایی شده باشند و یا در تشخیص هویت شان با اداره‌های مسئول همکاری نکنند.

زیهوفر در برابر اعضای پارلمان گفت: «پناهجویان از کشورهای امن شانس بسیار کمی برای دریافت پناهندگی دارند [...] با طبقه بندی کشورها به عنوان مناطق امن، ارائه تقاضای پناهندگی دشوار می‌شود و به ما اجازه می‌دهد که به اقامت در آلمان پس از رد درخواست پایان داده شود.»

زیهوفر به این اشاره کرد که میزان قبولی پناهجویان از چهار کشور یادشده در سطح پایین قرار دارد. او گفت که قانون جدید به آلمان اجازه می‌دهد که به درخواست‌های پناهندگی آن‌هایی رسیدگی کند که واقعا به محافظت نیاز دارند.

وزیر داخله آلمان فدرال افزود: «دلیل واقعی برای تصویب این قانون همین است که ما می توانیم در زمان کم، تمرکز و انرژی بیشتر را صرف تقاضاهای پناهجویانی کنیم که واقعا نیاز به محافظت دارند و باید در جامعه ما ادغام شوند.»

احزاب سبزها و چپ‌ها که جزو اپوزیسیون هستند، بر ضد این قانون رای دادند. این قانون اکنون به "بوندسرات"، فرستاده می‌شود. بوندسرات قسمتی از سیستم قانون گذاری در آلمان است و شامل نمایندگان ۱۶ ایالت این کشور می‌شود. این نهاد در کنار بوندستاگ از اعضای قوه مقننه آلمان محسوب می‌شود. بخاطر شباهت در وظایف، گاهی از این مجلس با عنوان مجلس علیا یاد می‌شود که معادل مجلس سنا در امریکا، مجلس سنا در کانادا یا مجلس اعیان در بریتانیا است. ممکن است که حزب سبزها در "بوندسرات" جلو تصویب این حکم را بگیرند.

 

در همین زمینه