آلمان در سال گذشته، پناهجویان بیشتری را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس فرستاده است.
آلمان در سال گذشته، پناهجویان بیشتری را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس فرستاده است.

آلمان در سال گذشته پناهجویان بیشتری را بر اساس پیمان دوبلین به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس فرستاده است. شمار چشمگیر این افراد به ایتالیا انتقال یافته اند.

وزارت داخله فدرال آلمان اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۸ میلادی، تعداد قابل ملاحظه‌ای از پناهجویان از این کشور به اعضای اتحادیه اروپا فرستاده شده اند. روزنامه "زود دویچه سایتونگ" به نقل از وزارت داخله آلمان نوشته است که این رقم نظر به گذشته بی سابقه بوده است. وزارت داخله فدرال، این معلومات را در پاسخ به درخواست حزب چپ‌های این کشور ارایه کرده است.

این روند اخراج پناهجویان بر اساس معاهده دوبلین صورت گرفته است. بر مبنای این پیمان، کشوری مکلف به بررسی پرونده یک پناهجو است که او با وارد شدن به قلمرو اروپا، برای اولین بار در آن کشور قدم گذاشته است.

از ماه جنوری تا اخیر ماه نومبر سال گذشته، در مجموع ۸ هزارو ۶۵۸ پناهجو از آلمان به دیگر اعضای اتحادیه اروپا انتقال یافته اند. این رقم در سال ۲۰۱۷، به ۷ هزارو ۱۰۲ تن می‌رسید. در واقع، این روند در سال ۲۰۱۷ اندکی بیشتر از ۱۵ درصد افزایش داشت اما در سال گذشته به ۲۴.۵ درصد بالا رفته است.

بیشتر به ایتالیا فرستاده شده اند

بر بنیاد اطلاعات روزنامه "زود دویچه سایتونگ" آلمان در یازده ماه نخست سال گذشته ۵۱ هزارو ۵۵۸ درخواست را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا که متعهد به پیمان دوبلین اند، فرستاده است. از این میان، ۳۵ هزارو ۳۷۵ مورد آن مورد پذیرش این کشورها قرار گرفته است. 

ایتالیا از جمله کشورهایی بوده است که یک سوم پناهجویان به آن فرستاده شده اند. از جانب دیگر، هنگری هیچ پناهجویی را در سال ۲۰۱۸ از آلمان نپذیرفته است.

یونان تنها ۵ درخواست را پذیرفته و رقم بالای از تقاضاها را رد کرده است. وزارت داخله فدرال گفته است که دلایل عدم پذیرش یونان "عمدتاً بی اساس" بوده است.

با این همه، هورست زیهوفر وزیر داخله فدرال آلمان در تلاش است که روند اخراج پناهجویان پذیرفته ناشده را تسریع کند. در واقع این اقدام زیهوفر بخشی از سیاست سختگیرانه‌اش، به هدف جلوگیری از ورود پناهجویان بیش از حد به آلمان و تسریع فعالیت اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال برای رسیدگی به قضیه‌های پناهجویان می‌باشد.

دویچه وله/ ا. ج


 

در همین زمینه