یک ائتلاف بزرگ می‌خواهد که اعضای خانواده پناهجویان بدون قید و شرط در آلمان ملحق شوند.
یک ائتلاف بزرگ می‌خواهد که اعضای خانواده پناهجویان بدون قید و شرط در آلمان ملحق شوند.

یک ائتلاف بزرگ از سراسر آلمان فدرال که متشکل از سازمان های حامی پناهجویان، کلیساها، اتحادیه های کارگری و شماری از جناح‌های سیاسی می‌شود، خواهان الحاق بدون قید و شرط اعضای خانواده پناهجویان، به آن‌ها شده است.

یک اجتماع بزرگ در نظر دارد کا با راه اندازی یک تظاهرات، درخواستی را زیر نام "خانواده‌ها باید در کنار هم باشند" به حمایت از حق الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان، به دانیل گونتر، نخست وزیر ایالت شلسویگ هولشتاین بفرستد. دانیل گونتر در عین زمان ریاست شورای فدرال "بوندسرات" را هم به عهده دارد.

شورای پناهندگان ایالت شلیسویگ هولشتاین روز پنجشنبه این مطلب را در شهر کیل این ایالت اعلام کرد.

روند الحاق اعضای خانواده برای پناهجویانی که از حق حفاظت فرعی در آلمان برخوردار هستند، در بهار سال ۲۰۱۶ به طور کامل به حالت تعلیق درآمده بود. در سال‌های گذشته بیشتر پناهجویان سوریایی و عراقی که از جنگ داخلی فرار کرده بودند، حفاظت فرعی دریافت کردند.

در ماه اگست سال ۲۰۱۸ مقرره ای اجرایی شد که براساس آن ماهانه ۱۰۰۰ تن از اعضای خانواده های پناهجویان با مدرک حفاظت فرعی می‌توانند به آن‌ها در آلمان ملحق شوند. چندی پیش اعلام شد که از آغاز ماه اگست تا پایان ماه دسمبر فقط با ۳۲۶۰ تقاضا موافقت شده است.

مارتین لینک، رئیس شورای پناهندگان این قانون را «یک ابزار موثر برای جلوگیری از الحاق خانواده ها خواند» و از موانع بوروکراتیک نام برد. به طور مثال در برخی موارد اسنادی درخواست می‌شود که تهیه آن برای متقاضیان در کشور مبدا امکان پذیر نیست.

در این تقاضا آمده است: «ما از دانیل گونتر، نخست وزیر ایالت شلیسویگ هولشتاین می‌خواهیم که از مسندش به حیث رییس شورای فدرال استفاده کرده و برای این که محافظت از خانواده برای پناهجویان در آلمان به واقعیت تبدیل شود، تلاش کند. این حق در قانون اساسی، قوانین اتحادیه اروپا و حقوق بین الملل نیز درج و تضمین شده استو.»

شوراهای حامی پناهجویان در چندین ایالت و سازمان «پرو ازول» از جمله ۵۰ گروه امضا کننده این درخواست هستند. نمایندگی کلیسای کاتولیک در شهر هامبورگ، شماری از اعضای کلیسای پروتستان در شمال آلمان و ماموران رسیدگی به پناهجویان نیز این نامه را امضا کرده اند.

این تظاهرات با گردهم‌آیی که قرار است تحت عنوان «روز اقدام برای الحاق اعضای خانواده و حقوق اولیه» برگزار شود، ارتباط دارد. نمایندگان سازمان‌های حامی پناهجویان و سازمان‌های دیگر به تظاهرات در روزهای جمعه و شنبه فرا خواندند. قرار است تظاهرات اصلی روز شنبه در برلین برگزار شود.

 

در همین زمینه