عکس از: ارشیو مهاجرنیوز.
عکس از: ارشیو مهاجرنیوز.

بر اساس قوانین بین‌المللی، کسی که پناهنده شناخته می‌شود از مزایای زیادی همچون حمایت قانونی برخوردار می‌شود. تحت شرایط خاصی، این امکان وجود دارد که پناهندگان موقعیت خود را از دست بدهند.

در فرانسه، ممکن است یک پناهنده موقعیت خود را ــ یعنی پناهندگی خود را ــ به دلایل زیر از دست بدهد و دیگر به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته نشود:

- اگر پناهنده به کشور اصلی خودش برگردد و یا اگر با سفارت و کنسولگری کشورش ارتباط برقرار کند.

- اگر پناهنده به طور داوطلبانه به کشور خودش برگردد.

- اگر دلایل که به خاطر آن فرانسه درخواست پناهندگی کسی را می پذیرد (جنگ، تهدید، و غیره) دیگر وجود نداشته باشد. 

- اگر پناهنده برای بدست آوردن پناهندگی دروغ گفته باشد و یا جعل اسناد کرده باشد. 

- اگر پناهنده بخواهد دوباره تابعیت کشور خودش را بدست آورد و مراحل اداری را برای بدست آوردن آغاز کند.

- اگر پناهنده تابعیت یک کشور دیگری را بدست آورد.

- اگر فرانسه تصمیم بگیرد که فرد پناهنده مایه تهدید جدی برای امنیت این کشور است.

- اگر پناهنده به صورت کیفری مجازات شود و فرانسه تصمیم بگیرد که حضور وی تهدید جدی برای امنیت جامعه است.

- اگر پناهنده از سوی یکی از موسسه‌های  سازمان ملل متحد ــ غیر از دفتر کمیساریای سازمان ملل متحد عالی پناهندگان (UNHCR) ــ حمایت شود.

- اگر پناهنده محکوم شود به جرم علیه صلح، جرم جنگی، جرم علیه بشریت، و یکی دیگر از جرایم جدی که در اصول سازمان ملل تعریف شده‌اند.

- اگر پناهنده تهدید جدی برای نظم عمومی، امنیت عمومی و یا امنیت دولتی باشد.

 

در فرانسه، ممکن است یک پناهنده حمایت جنبی یا سوبزیدیر (protection subsidiaire) به دلایل زیر از دست بدهد:

- اگر پناهنده به کشور اصلی خودش برگردد و یا اگر با سفارت و کنسولگری کشورش ارتباط برقرار کند.

- اگر خطری پناهنده را در کشور خودش تهدید نکند.

 

- اگر پناهنده محکوم شود به جرم علیه صلح، جرم جنگی، جرم علیه بشریت، و یکی دیگر از جرایم جدی که در اصول سازمان ملل تعریف شده‌اند.

- اگر پناهنده برای بدست آوردن پ حمایت جنبی دروغ گفته باشد و یا جعل اسناد کرده باشد.

 

منبع: افپرا (Ofpra)

 

عکس از: آرشیو مهاجرنیوز.


 

در همین زمینه