اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان در سال گذشته، روی حدود ۲۱۶ هزار درخواست پناهندگی در مراحل ابتدایی و ثانوی تصمیم گرفته است.
اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان در سال گذشته، روی حدود ۲۱۶ هزار درخواست پناهندگی در مراحل ابتدایی و ثانوی تصمیم گرفته است.

بیشتر درخواست پناهندگی که در سال ۲۰۱۸ برای بار نخست در آلمان ارائه شدند از سوریه، عراق و ایران بوده اند. میزان تقاضاهای پناهندگی در سال گذشته نظر به یک سال قبل از آن، ۱۸.۳ درصد کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۸ تعداد تقاضای پناهندگی به ۱۶۲ هزار مورد و در سال قبل از آن به ۱۹۸ هزارو ۳۱۷ مورد رسیده بود.

اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال (بامف) در سال ۲۰۱۸ مجموعاً روی  ۲۱۶ هزار و۸۷۳ تقاضای پناهندگی در مراحل ابتدایی و ثانوی تصمیم گرفته است. ادر سال گذشته میلادی نزدیک به ۱۶۲ هزار درخواست پناهندگی تازه به این اداره ارایه شده است.

در مورد ۴۳هزار و۸۷۵ این درخواست‌ها در سال گذشته، تصمیم گیری مثبت صورت گرفته است. در این میان، ۴۳ هزارو ۸۷۵ شهروند سوریه (۸۱.۹ درصد)، ۲۰ هزارو ۳۳ پناهجوی عراقی (۳۲.۳ درصد) و ۱۸ هزارو ۶۲۷ شهروند افغان  (۳۷.۵ درصد) را شامل می‌شود.

مجموع تصمیم هایی که در سال ۲۰۱۸ روی پرونده پناهجویان اتخاذ شده است نظر به سال ۲۰۱۷ به بیش از پنجاه درصد کاهش داشته است. این تصمیم گیری روی درخواست های پناهندگی در موارد نخست، ثانوی و از سرگیری رسیدگی به درخواست پناهندگی صورت گرفته است. رقم مجموعی آن در سال گذشته به ۳۰۳ هزار و ۶۴۶ مورد و در سال ۲۰۱۷ به بیش از  ۶۰۸ هزار رسیده بود.

در سال ۲۰۱۸ مجموعا ۴۱ هزار و ۳۶۸ پناهجو بر اساس قانون پناهندگی به حیث پناهنده به رسمیت شناخته شدند. از این میان، ۱۸ هزار و ۲۴۵ تن از آن ها شهروندان سوریه، ۴۳۱۱ تن آنان عراقی بوده اند.

پناهجویان افغانی که ممنوعیت اخراج از آلمان را دریافت کرده اند، در سال گذشته به ۳۸۹۹ تن می‌رسد.

شمار پناهجویانی که پس از رد تقاضایشان به محکمه مراجعه کرده اند از  ۴۶۴۵ تن در ماه نومبر سال ۲۰۱۸ به ۴۷۹۲ تن در ماه دسمبر (۱۴۷تن در عرض یک ماه) افزایش را نشان می‌دهد. بیشتر این پناهجویان از عراق (۵۰۷ تن)، سوریه (۴۴۶ تن) و افغانستان (۳۹۷ تن) هستند.

اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان، در سال ۲۰۱۸ میلادی در مورد ۱۸هزار و ۶۲۷ تقاضا از افغانستان تصمیم گرفت. از این تعداد به  ۶۴۰۶ تقاضا پاسخ رد داده شده است. رسیدگی به ۵۲۴۰ درخواست نظر به دلایل دیگر پایان یافته است.

افزون بر دادن پاسخ مثبت یا منفی به تقاضاهای پناهندگی، دلایل دیگری هم وجود دارند مه سبب بسته شدن دوسیه پناهجویان می‌شود. به طور مثال وقتی که در جریان رسیدگی به تقاضای پناهندگی معلوم شود که براساس قانون دابلین یک کشور اروپایی دیگر مسئول بررسی پرونده یک متقاضی می‌باشد و یا در صورتی که پناهجو تقاضایش را پس بگیرد، این اقدام صورت می‌گیرد.

 

در همین زمینه