یکی از اردوگاه پناهجویان در یونان.
یکی از اردوگاه پناهجویان در یونان.

کارمندان ادارات دولتی و نواحی در اعتراض به وضعیت کمپ پناهجویان در جزیره ساموس یونان دست از کار کشیدند. این اردوگاه پر ازدحام شده است.

کارمندان ادارات دولتی و نواحی در جزیره ساموس یونان به دلیل وضعیت نابسامان اردوگاه پناهجویان دست به اعتصاب زدند. افزون بر آن، شمار زیادی ازدوکان‌ داران هم فعالیت خود را به روز پنجشنبه گذشته متوقف کردند.

میشالیس انگلوپولوس، شهردار این جزیره گفت، این «مرکز ثبت نام مهاجران» در جزیره ساموس به «کمپ ارواح فراموش شده» تبدیل شده است و ساکنان آن باید بدون درنگ به مناطق غیرجزیره‌ای انتقال یابند.

سازمان های مددرسان از مدت‌هاست که به گونه ویژه از وضعیت زندگی مهاجران در کمپ ساموس به شدت انتقاد می‌کنند و وضعیت در این کمپ را که گنجایش فقط ۶۴۸ تن را دارد، دردناک می‌خوانند.

طبق اطلاعات حکومت یونان، ۳۷۰۰ تن در کمپ ساموس زندگی می‌کنند. برای بسیاری از آن‌ها در کانتینرهای مرطوب اسکان داده شده اند. یک سوم از ساکنان این کمپ در خیمه‌هایی به سر می‌برند که در داخل و اطراف آن ساخته شده است. 

حکومت یونان در ماه‌های گذشته برای کاهش تنش و بهبود وضعیت در کمپ‌های جزایر این کشور، هزاران تن از آسیب پذیرترین پناهجویان (مانند خانواده‌ها، زنان مجرد، پناهجویان خورد سال و اقلیت‌های مذهبی را) به مناطق غیرجزیره‌ای انتقال داد. در حال

در حال حاضر در داخل مراکز ثبت نام مهاجران و اطراف آن در جزایر لیسبوس، خیوس، ساموس، لیروس و کُوس، حدود ۱۴هزار و ۸۰۰ مهاجر به سر میبرند.  


 

در همین زمینه