مهاجران در شهر کاله. عکس از: مهدی شبیل.
مهاجران در شهر کاله. عکس از: مهدی شبیل.

بیش از ۳۰ انجمن و سازمان غیر دولتی که به مهاجران کمک می‌کنند، از گزارشگر سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا به صورت رسمی به فرانسه بیاید و به مسئله مسکن مهاجران رسیدگی کند. هدف این انجمن‌ها نشان دادن شرایط دشوار و «فاجعه آمیز» مهاجران در شهر کاله و رسیدگی به این موضع بیان شده‌است.

باز هم ــ برای دومین بار ــ بیش از ۳۰ انجمن و سازمان غیر دولتی کمک به مهاجران خواستار رسیدگی به وضعیت مهاجران در شهر کاله شده‌اند. باید یاد آور شد که سیاست‌های عدم پذیرش مهاجران در شمال فرانسه یکی از دلایل اصلی وضعیت بد پناهجویان در این منطقه است. این انجمن و سازمان‌های غیر دولتی در یک بیانیه مشترک در برابر «سیاست اخراج سیستماتیک و نادیده گرفتن پناهجویان در مرز فرانسه و انگلیس» اعتراض کردند.

وضعیت پناهجویان در شمال فرانسه روز به روز بد‌ تر می‌شود و صد‌ها پناهجو در حال حاضر در خیابان‌ها شب و روز شان را می‌گذرانند.

سازمان ملل متحد «یک کانال دیپلماتیک»

سوفی پوژهِ (Sophie Pouget) وکیل داوطلب انجمن «Committee for refugee relief» که به پناهجویان کمک می‌کند می‌گوید: «هدف ما از درخواست از سازمان ملل متحد هشدار و آگاهی رساندن به افکار عمومی در مورد وضعیت پناهجویان در شمال فرانسه است.» وی اضافه می‌کند: «سازمان ملل متحد «یک کانال دیپلماتیک» است که به عنوان میانجی رسمی، چارچوب گفت و گو میان انجمن‌های کمک به مهاجران و مقامات دولتی فراهم را می‌سازد.»

امسال مشکل مسکن پناهجویان در شمال فرانسه مورد بحث است اما این انجمن‌ها در ماه جنوری سال ۲۰۱۸ نیز از سازمان ملل متحد درخواست کرده‌بودند تا در مورد مشکلات  دسترسی به آب به مهاجران رسیدگی کند. امروز، آن‌ها از گزارشگر سازمان ملل متحد ــ که قرار است در ابتدای ماه اپریل برای یک دیدار رسمی به فرانسه بیاید ــ می‌خواهند که خود وضعیت «فاجعه آمیز» پناهجویان را در کاله ببیند و برای بهبودی آن راه‌حلی بیابد.

«افزایش اخراج مهاجران»

از چندین ماه به این سو انجمن‌های کمک به مهاجران تقریبا هر روز در باره شرایط غیر قابل تحمل زندگی مهاجران تخریب، خیمه‌های آن‌ها، خشونت پلیس علیه آن‌ها و نقض حقوق بشر در شمال فرانسه هشدار می‌دهند.

با وجود تماس‌های مکرر با مقامات فرانسه و انتشار گزارش و تحلیل درمورد اوضاع وخیم و «اسفناک» مهاجران شهر‌ کاله، هنوز هیچ چیز تغییری در این مورد مشاهده نمی‌شود. علاوه بر آن، تعداد مهاجران که از این منطقه اخراج می‌شود در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته‌است.

بر بنیاد آمار و ارقام فرماندهی شمال فرانسه، در حال حاضر بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ مهاجر در شهر کاله و اطراف آن به سر می‌برند.

 بیشتر پناهجویان در شهر کاله امیدوارند از مسیر کانال مانش خود را به انگلستان برسانند.    

 

در همین زمینه