انه گریت کرامپ کارنباور رئیس جدید حزب دموکرات مسیحی آلمان
انه گریت کرامپ کارنباور رئیس جدید حزب دموکرات مسیحی آلمان

کرمپ کارنباور، رئیس حزب دموکرات مسیحی آلمان، خواهان تجدید نظردرسیاست امورمهاجرت خانم مرکل می باشد. برای جلوگیری از وضعیت ۲۰۱۵، با راه اندازی جلسات متشکل از کارشناسان خواهان رسیدن به حد اکثرتغییرات دراین زمینه می باشد.

در یک نشست دو روزه بر محور سیاست امور مهاجرت پس از ۲۰۱۵، خانم انه گریت کرمپ کارنباور که چندی قبل به جای مرکل رهبر حزب دموکرات مسیحی شد، پاول سیمیاگ دبیر کل این حزب، یوآخیم هرمن وزیر داخله ایالات بایرن از حزب سوسیال مسیحی و شمار دیگری از سیاستمداران حزب مذکور و کارشناسان اشتراک نموده بودند، اما در این همایش جای خانم انگلا مرکل صدراعظم آلمان خالی بود. به ویژه در گفتگوها بر محور سیاست هایی که با خانم مرکل ارتباط مستقیم دارند.

خانم مرکل در تابستان ۲۰۱۵ در اوج بحران مهاجرت به صراحت در مورد این معضل گفت: "ما از عهده اش بیرون می شویم!" و پس از ابراز این جمله، تصمیم گرفت که مرزهای آلمان را بر روی پناهجویان باز بگذارد که به این ترتیب هزاران تن مؤفق شدند وارد آلمان شده و در این کشور پناه جویند.

اکنون برای راه اندازی این همایش کاری چنین استدلال شده است که "حضور نداشتن خانم مرکل خود زمینه یک گفتگوی باز را فراهم کرده است."

اما خانم مرکل در خزان سال گذشته از حزب خود  "دموکرات مسیحیان" خواست تا به گفتگوها بر محور سیاست های پناهجویان پایان بدهند.

«مساله تسویه حساب با مرکل مطرح نیست»

ظاهراَ مخالفان خانم مرکل انتظار داشتند که این همایش همچنان تسویه حسابی با صدراعظم خواهد بود؛ اما اشتراک کنندگان این اجلاس به شمول وزرای داخله ایالات بایرن و بادن ورتنبرگ تأکید کردند که درست همین مورد صدق نمی کند و این نشست "تسویه حساب با خانم مرکل" نیست. به گفته اشتراک کننده های این اجلاس، احزاب اتحاد دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان "باید با نگاهِ به جلو" وارد عمل شوند.

خانم انه گریت کرامپ کارنباور نیز تأکید کرد که برگزاری این اجلاس را در همایش حزب دموکرات مسیحی آلمان در پایان سال گذشته اعلام کرده بود و اما این اقدام وی به هیچ وجه اهمال و سهل انگاری در برابر خانم مرکل نمی باشد.

«از سال ۲۰۱۵ درس گرفتیم»

در نشست دوشنبه شام زیر عنوان "گفتگوهای کاری" در نهایت و کلاً همه بر یک نکته واحد تأکید کردند و آن این که بحران مهاجرت سال ۲۰۱۵ نباید تکرار شود. به ویژه با توجه به این که اختلافات بر محور سیاست مهاجرت در سال های اخیر تأثیرات خیلی وخیم حتی بر حکومت آلمان بر جا گذاشت و ائتلاف احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی را تا مرز فروپاشی رسانید. در اجلاس شام گذشته مبتکر این همایش خانم کرمپ کارنباور و همچنان نماینده حزب سوسیال مسیحی آلمان یوآخیم هرمن خیلی با تفاهم در مقابل هم برخورد داشتند. اما ارمین شوستر مسئول سیاست داخلی حزب دموکرات مسیحی آلمان گفت: ما از درس "سال ۲۰۱۵ آموختیم" که آن زمان یک وضعیت خاص مطرح بود. اما بر این هم آگاهیم که چنین وضعیتی احتمالاً بازهم تکرار خواهد شد. به باور او راه حل درازمدت می تواند فقط "تضمین مرزهای بیرونی کشورهای حوزه شینگن" باشد. یعنی به گفته او دقیقاً این که "در اطراف کشورهای عضو شینگن یک ساحه ترانزیتی ایجاد شود و در همین حوزه درخواست پناهندگی افراد روشن گردد که آیا آنان حق دریافت پناهندگی را دارند یا خیر."

اکنون با توجه به دشواری های خیلی شدید کنونی در اتحادیه اروپا در این زمینه و مغلق بودن این معضل، حزب دموکرات مسیحی آلمان بر "نظارت هوشمندانه مرزها" تأکید دارد. یعنی در صورت نیاز و "مرتبط به موقعیت" باید مسیرهای مسافرتی و نیز حوزه های مرزی مورد کنترول قرار گیرند. تا قبل از یک حادثه جلو واقعه گرفته شده بتواند، بنابراین تأکید شده است تا پولیس فدرال آلمان در این ارتباط از اختیارات بیشتر برخوردار گردد.

دویچه وله


 

در همین زمینه