مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی

بنیاد بازار کار و تحقیق راجع به شغل (ای ای ب) که در نورنبرگ مستقر است، در یک کار تحقیقاتی به این نتیجه رسیده که تسلط کافی بر زبان آلمانی برای ادغام موفقانه مهاجران در بازار کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این کار تحقیقاتی بر پایه مصاحبه های مکرر با مهاجران سوریایی و عراقی در سال های ۲۰۱۶ و۲۰۱۷ تدوین شده که پس از پایان رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان، کمک مالی بیکاری (هارتس فیر) دریافت کردند.

براساس این کار تحقیقاتی، ۱۴ درصد از مهاجران سوریایی و عراقی که در سال ۲۰۱۶ با آن‌ها مصاحبه شد و در آن زمان هنوز کار نمی‌کردند، یک سال بعد کار پیدا کردند.

براین اساس نیمی از این شغل ها با درآمد اندک و نیمی دیگر با الزام به پرداخت بیمه های اجتماعی بوده است و استخدام مهاجران در ۲۸ درصد از این موارد باعث شده که آن ها دیگر نیازی به دریافت کمک بیکاری (هارتس فیر) نداشته باشند.

اما براساس این کار تحقیقاتی شمار زنانی که استخدام شده اند در مقایسه با مردان کمتر بوده است. گفته می‌شود که دلیل آن تصور سنتی مهاجران از نقش مرد و زن در خانواده است. طبق اطلاعات محققان بازار کار، میزان تسلط آوارگان بر زبان آلمانی رو به افزایش است.

براین اساس، ۲۴ درصد از آوارگانی که در سال ۲۰۱۶ با آن‌ها مصاحبه شد، اطلاعات جزئی از زبان آلمانی داشتند.

پناهجویان در حال آموزش زبان آلمانی

در آن زمان ۴۲ درصد از شرکت کنندگان  دراین کار تحقیقاتی سطح اطلاعات‌شان را از زبان آلمانی «رضایت بخش» خواندند و ۳۴ درصد گفتند که میزان تسلط آن‌ها بر زبان آلمانی «خوب» یا «خیلی خوب» است. بر بنیاد این کار تحقیقاتی یک سال بعد، تغییرات واضحی در این گروه ایجاد شد. در این میان ۴۷ درصد از آن‌هایی که گفته بودند میزان تسلط آن‌ها بر زبان آلمانی جزئی یا رضایت بخش است، توانستند توانایی‌های‌شان را دراین زمینه بهبود بخشند.

در ادامه این کار تحقیقاتی آمده است که در زمینه کسب مدارک تحصیلی یا شغلی، پیشرفت قابل توجهی رخ نداده است.

براین اساس ۶۷ درصد از کسانی که در سال ۲۰۱۶ در این کار تحقیقاتی شرکت کرده بودند، صاحب مدرک فارغ التحصیلی از مکتب بودند و ۳۱ درصد دیگر مدرک شغلی یا دانشگاهی داشتند.

۸ درصد از اشخاصی که در سال ۲۰۱۶هیچ مدرک فارغ التحصیلی از مکتب یامدرک شغلی نداشتند، یک سال بعد صاحب مدرک شدند.

محققان بنیاد بازار کار و تحقیق راجع به شغل گفتند، باید این را در نظر بگیریم که کسب مدرک فارغ التحصیلی، شغلی و دانشگاهی به مدت زمان طولانی‌تری نیاز دارد و نخست باید شرایط لازم به این منظور ایجاد می‌شد. آن‌ها گفتند که در سال ۲۰۱۷، در مجموع ۲۳ درصد از شرکت کنندگان در این کار تحقیقاتی به حیث دانش‌آموز مکتب، کارآموز برای یادگیری یک مسلک و یا دانشجو ثبت نام شدند.


 

در همین زمینه