شمار پناهجویانی که از راه‌های قانونی وارد اتحادیه اروپا می‌شوند، رو به افزایش است.
شمار پناهجویانی که از راه‌های قانونی وارد اتحادیه اروپا می‌شوند، رو به افزایش است.

شمار مهاجرانی که از حق مسافرت بدون ویزا برای ورود به اتحادیه اروپا استفاده می کنند، رو به افزایش است. اما در مجموع شمار مهاجران تازه وارد در اتحادیه اروپا کاهش یافته و با آمار ثبت شده پیش از سال ۲۰۱۴ قابل مقایسه است.

به گزارش روزنامه های گروه رسانه ای فونکه (شماره روز یکشنبه) شمار آوارگانی که از راه های قانونی و استفاده از حق مسافرت بدون ویزا وارد اتحادیه اروپا می شوند، رو به افزایش است. گزارش این روزنامه ها براساس اطلاعات آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نوشته شده است.

این گزارش نشان دهنده این است که از هر پنج پناهجو یکی توانسته بدون ویزا وارد اتحادیه اروپا شود و بعد در منطقه شینگن رفت و آمد کند. بسیاری از این اشخاصی که خود را آواره می دانند، از کشورهای امریکای لاتین و بالقان غربی هستند.

میزان قابل توجهی از درخواست های پناهندگی را شهروندان ونزوئلایی ارائه کرده اند که برای ورود به اتحادیه اروپا نیازی به ویزا ندارند.

شمار آوارگانی که از این کشور بحران زده امریکای جنوبی می آیند، در سال ۲۰۱۸ دو برابر شده و در مجموع به ۲۲ هزار درخواست پناهندگی رسیده است. در جایگاه های بعدی البانیا (با ۲۱هزار و۹۰۰)، گرجستان (با ۲۰هزار) و کلمبیا (با ۱۰ هزار و۲۰۰ تقاضا) قرار دارند.  

بنا بر گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، شمار اشخاصی که از حق شان برای سفر بدون ویزا به اتحادیه اروپا و ارائه تقاضای پناهندگی استفاده می کنند در سال گذشته یک سوم افزایش یافته و به ۱۱۵ هزار مورد در سراسر اتحادیه اروپا رسیده است. این میزان بلندتر از مجموع تقاضاهای پناهندگی است که توسط مجموع پناهجویان سوریایی و عراقی در سال گذشته ارائه شده است.

شمار آوارگان رو به کاهش است، به خصوص در آلمان

براساس این گزارش شمار آوارگان در سراسر اتحادیه اروپا و به خصوص در آلمان رو به کاهش است. به گزارش حکومت آلمان، شمار تقاضاهای پناهندگی که در سال ۲۰۱۸ در سراسر کشور ثبت شده، به نسبت سال پیش از آن ۱۶ درصد کاهش یافته و به ۱۸۵ هزار مورد رسیده است.

در سراسر اتحادیه اروپا، تقاضاهای پناهندگی ۱۰ درصد کاهش یافته و به ۶۳۴هزار و ۷۰۰ مورد رسیده است. به این ترتیب شمار آوارگانی که وارد اتحادیه اروپا می شوند با آماری که دراین باره پیش از سال ۲۰۱۴ تهیه شده بود، قابل مقایسه است. در آن زمان موج بی سابقه مهاجرت به طور جدی آغاز شد.

در عین حال، شمار پناهجویانی که در آلمان به تقاضاهای شان پاسخ مثبت داده می شود، رو به کاهش است. میزان پاسخ های مثبت از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۳۴ درصد در سال گذشته رسیده است.

منبع: دویچه وله 

 

در همین زمینه