پولیس ایالت بایرن آلمان حدود هفتصد تن را به ظن قاچاق انسان بازداشت کرده است. عکس از آرشیف
پولیس ایالت بایرن آلمان حدود هفتصد تن را به ظن قاچاق انسان بازداشت کرده است. عکس از آرشیف

شمار قاچاقبرانی که پولیس فدرال آلمان در سال ۲۰۱۸ در بایرن بازداشت کرده است، از یک سال قبل از آن بیشتر است. از سویی هم، شمار مهاجران تازه وارد به آلمان به گونه چشمگیر کاهش یافته است.

توماس بوروویک، سخنگوی پولیس فدرال در شهر مونشن آلمان روز سه شنبه گفت که مأموران پولیس،  ۶۷۵ فرد مظنون را بازداشت کرده‌اند که شمار آن‌ها نسبت به یک سال قبل از آن ۴۲ درصد افزایش یافته است.

به گفته بوروویک، در اواخر سال گذشته هم مشخص شده بود که پولیس فدرال آلمان بیش از نیمی از همه قاچاقبران سراسر کشور را در بایرن بازداشت کرده است.

در سال ۲۰۱۸، بیش از ۱۵ هزار و ۱۰۰ مهاجر از مرز بایرن وارد آلمان شدند که به این ترتیب شمار آن ها در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. مأموران مرزی حدود ۶ هزار و ۲۰۰ تن را از مرز این کشور دوباره فرستاده اند. بیشتر این اشخاص دلایل معتبری برای ارائه درخواست پناهندگی نداشتند.

به گفته سخنگوی پولیس فدرال آلمان در مونشن، یک سوم مهاجرانی که به طور غیرقانونی وارد آلمان شده اند، در بایرن به دست پولیس افتاده اند.  بوروویک گفت که قاچاقبران از آن ها خواهان دریافت مبالغ هنگفتی شده اند: «قاچاقبران اغلب در قبال هر مهاجر خواهان دریافت مبلغ چهار تا پنج رقمی هستند.»

پولیس فدرال آلمان در شهرهای مونشن و روزن‌هایم گفت که احتمالا شمار بیشتری از مهاجران از قاچاقبران استفاده می‌کنند تا بتوانند با وجود کنترول مرزی وارد آلمان شوند.


 

در همین زمینه