گروهی از مهاجران در شمال پاریس، جنوری ٢٠١٩. عکس از خبرگزاری رویترز
گروهی از مهاجران در شمال پاریس، جنوری ٢٠١٩. عکس از خبرگزاری رویترز

مارین لوپن، رهبر راست افراطی " اجتماع ملی" ( جبهه ملی سابق) در اظهاراتی نادرست ادعا کرده است که یک فرد مهاجر در فرانسه، بیشتر از یک فرد متقاعد فرانسوی که عمرش را با کار کردن سپری کرده، «پول دریافت می‌کند.» برای اثبات نادرست بودن این ادعا، مهاجر نیوز در مورد کمک‌های مالی به مهاجران توضیح می‌دهد.

این ادعای نادرست که گویا مهاجران در فرانسه پول بیشتری نسبت به برخی از فرانسویان دریافت می‌کنند، پیوسته در اظهارات سیاسی رهبران راست افراطی در فرانسه مطرح می‌گردد. مارین لوپن، رهبر "اجتماع ملی"  روز ٢۴ فبروری در سفری به شمال فرانسه این ادعا را در قلب پرسشی تکرار کرد: « آیا این امر عادی است که یک مهاجر تازه وارد درآمد بیشتری نسبت به فرانسوی متقاعد داشته باشد که عمرش را با کار کردن گذرانده است ؟» این اظهارات واکنش‌های زیادی را برانگیخت.

نه خیر، مهاجران کمک‌های اجتماعی بیشتری نسبت به فرانسویان متقاعد دریافت نمی‌کنند:

مهاجران غیرقانونی:

مهاجرانی که درخواست پناهندگی نداده‌اند یا بدون سند هویت ( غیرقانونی) در خاک فرانسه زندگی می‌کنند هیچ گونه کمکی دریافت نمی‌کنند.

پناهجویان:

مهاجرانی که با ورود به فرانسه در اوفپرا( اداره مهاجرت) درخواست پناهندگی می‌دهند می‌توانند از کمک اجتماعی به پناهجویانADA ) مستفید گردند. مبلغ کمک مالی به پناهجویان به وضعیت خانوادگی هر فرد ( مجرد، متاهل؛ تعداد فرزندان) مربوط به می‌گردد. این مبلغ از روزانه ٦،٨٠ یورو برای یک فرد ( حدود ١٩٠ یورو در یک ماه) تا ١٧ یورو در روز (حدود ۴٧٦ یورو در ماه) برای یک خانواده چهار نفری می‌رسد. یک خانواده شش نفری هم می‌تواند روزانه ٢٣،٨٠ یورو ( حدود ٦٦٠ در ماه) کمک اجتماعی دریافت کند.

خارج از این کمک اجتماعی، پناهجویان حق دیگری ندارند.

باید گفت پرداخت کمک اجتماعی به پناهجویان با اعلام تصمیم نهایی، مثبت یا منفی اوفپرا یا دادگاه ملی حق پناهندگی، پایان می‌یابد.


پناهجویان دوبلینی:

پناهجویانی که مواد پیمان دوبلین- بازگشت به اولین کشور ورودی به اروپا- در مورد آن‌ها تطبیق می‌گردد نیز می‌توانند کمک‌ اجتماعی دریافت کنند.

این کمک اجتماعی از زمان انتقال پناهجو به کشور اولی یا آگاهی از « فرار » احتمالی او قطع می گردد.

پناهجویانی که پناهندگی شان به رسمیت شناخته شده

پناهجویانی که حفاظت بین المللی ( به عنوان پناهنده یا حفاظت جنبی) از اوفپرا به دست آورده‌اند همان کمک‌ اجتماعی را دریافت کنند که فرانسویان یا خارجیان بدون درآمد حق دارند.

به این ترتیب، پناهندگان در صورت مشخصات لازم را داشته باشند، می‌توانند درآمد همبستگی فعال ( RSA ) و کمک‌های خانوادگی ( Allocations Familiales) را دریافت دریافت کنند.

آیا فرانسویان متقاعد در فرانسه کمک مالی دریافت می‌کنند ؟

فرانسویان متقاعد و مورد نظر مارین لوپن حق دریافت کمک‌های اجتماعی را دارند. در فرانسه، یک فرد متقاعد که تقاعدی کمتری دارد می‌تواند از کمک همبستگی با افراد سالخورده ( ASPA ) مستفید گردد.

این کمک مالی برای یک فرد تنها و بدون درآمد، حد اکثر ماهانه ٨٦٨ یورو و برای دو نفر بدون درآمد، ماهانه ١٣۴٧ یورو تعیین شده است. 

در همین زمینه