اعتراض مهاجران علیه پیش نویس قانون جدید الحاق خانوادگی برای پناهجویان در آلمان
اعتراض مهاجران علیه پیش نویس قانون جدید الحاق خانوادگی برای پناهجویان در آلمان

تعداد ویزاهای صادر شده برای الحاق خانواده ها به آوارگانی که در آلمان حفاظت فرعی دارند، از سهیه تعیین شده فراتر رفته است. به گزارش رسانه ها، روند ارائه درخواست ویزا و رسیدگی به آن به خوبی به جریان افتاده است.

در چارچوب قانون الحاق اعضای خانواده ها به پناهجویانی که در آلمان حفاظت فرعی دارند، در ماه دسمبر سال گذشته ۱۰۵۰ ویزا صادر شد.

این خبر را روزنامه آلمانی «نویه اسنابروکر سایتونگ» با رجوع به ارقام وزارت داخله گزارش داده است.

به گزارش این روزنامه تعداد ویزاهای صادرشده در ماه جنوری سال ۲۰۱۹ به ۱۰۹۰ عدد افزایش یافته است. انتظار می رود که این رقم در ماه فبروری دوباره به ۱۰۰۰ عدد کاهش یابد.

براین اساس تا ۱۸ فبروری میزان ویزاهای صادر شده به ۷۰۱ عدد رسیده بود. یک سخنگوی وزارت داخله به روزنامه نامبرده گفت: «روند الحاق اعضای خانواده ها به پناهجویان، رسیدگی به درخواست های آن ها و صدور ویزا به جریان افتاده است».

الحاق اعضای خانواده های پناهجویان با حافظت فرعی در بهار سال ۲۰۱۶ به هدف محدودیت مهاجرت به آلمان به حالت تعلیق درآمد. بیشتر پناهجویانی که در آلمان حافظت فرعی دارند، از سوریه هستند که اغلب به عنوان پناهجویان سیاسی به رسمیت شناخته نمی شوند، بلکه از نظر حقوقی جایگاه پایین تری دارند و به خاطر جنگ داخلی در کشورشان حفاظت فرعی دریافت می کنند. 

 الحاق اعضای خانواده پناهجویانی که حفاظت فرعی دارند از ماه اگست سال گذشته آغاز شده است

روند کند تنظیم الحاق اعضای خانواده ها به پناهجویان

پس از دعوای شدید سیاسی میان اعضای حکومت ائتلافی آلمان بر سر چگونگی الحاق اعضای خانواده های پناهجویان به آن ها، احزاب برسرقدرت در مورد تصویب مقرره سهمیه بندی به توافق رسیدند. براین اساس سر از ماه اگست ۲۰۱۸، صدور  ویزا به ۱۰۰۰ عدد در ماه محدود شد.  

اما در ماه های نخست پس از اجرایی شدن این مقرره، روند اداری الحاق اعضای خانواده ها به پناهجویان بسیار به کندی پیش می رفت.

از ماه اگست تا دسمبر سال ۲۰۱۸، ۲۶۱۲ ویزا صادر شد که به معنای ۵۲۲ ویزا در ماه است. این رقم با سهمیه ماهانه ای که ائتلاف بزرگ بر سر قدرت در موردش به توافق رسیده بود، فاصله زیادی داشت. 

به گزارش روزنامه «نویه اسنابروکر سایتونگ» در اواسط ماه فبروری کمی بیش از ۳۶ هزار تقاضا به سفارت های آلمان برای گرفتن وقت از سوی اشخاصی ارائه شده بود که از راه الحاق اعضای خانواده می خواهند به آلمان بیایند.

به گزارش روزنامه «نویه اسنابروکر سایتونگ» این بخشی از پاسخ حکومت آلمان فدرال به سوال شفاهی اولا یلپکه، نماینده حزب چپ ها در پارلمان است.

این سیاستمدار آلمانی خواهان لغو سهمیه ۱۰۰۰ ویزا در ماه شد و گفت: «این محدودیت باید به سرعت پس گرفته شود. همه آوارگان باید (به طور یکسان) از حق الحاق اعضای خانواده برخوردار شوند». 

 

در همین زمینه