سازمان ملل متحد از آلمان خواست که در قانون الحاق اعضای خانواده پناهجویان انعطاف پذیر باشد.
سازمان ملل متحد از آلمان خواست که در قانون الحاق اعضای خانواده پناهجویان انعطاف پذیر باشد.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان خواهان انعطاف پذیری بیشتری آلمان در مورد قانون الحاق خانواده ها به پناهجویانی شد که حفاظت فرعی دارند.

دومینیک بارچ، مسئول کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در آلمان روز پنجشنبه گفت، آن بخش از سهمیه ماهانه صدور ویزا که در ماه های گذشته استفاده نشده، در ماه های بعدی برای اعضای خانواده پناهجویان توزیع شود. او افزود، این: «برای بخش مدیریت یک راه حل واقع بینانه است، به این ترتیب عدالت و انصاف در مورد خانواده های پناهجویان رعایت می‌شود.»

این مقام سازمان ملل در ادامه علاوه کرد، هرچند اکنون از سهمیه ماهانه  ۱ هزار ویزا در ماه به طور کامل استفاده می‌شود، اما در سال ۲۰۱۸ امکان صدور ۲۴۰۰ ویزا وجود داشته که صورت نگرفته است. حالا در سال روان باید از آن استفاده شود.

از ماه اگست تا ماه دسمبر سال گذشته، ۲۶۱۲ ویزا برای متقاضیان صادر شده بود. این ارقام نشان می‌دهند که به طور میانگین، در هر ماه فقط ۵۲۲ ویزا داده شده است.

الحاق اعضای خانواده پناهجویانی که حفاظت فرعی دارند، در بهار سال ۲۰۱۶ به حالت تعلیق درآمد، تا مهاجرت به آلمان محدود شود.

اکثر پناهجویانی که حفاظت فرعی دارند، از سوریه هستند. بیشتر آن ها براساس کنوانسیون ژنیو به حیث پناهجوی سیاسی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، بلکه از نظر حقوقی جایگاه پایین تری به آن ها تعلق می گیرد. این گروه به عنوان پناهجویی که از جنگ داخلی فرار کرده اند، حفاظت فرعی دریافت می‌کنند.

پس از مجادله و اختلافات طولانی، از ماه اگست سال ۲۰۱۸، مقرره سهمیه بندی ویزا تصویب شد.

این شاخه از سازمان ملل انتقاد کرده است که پناهجویان با حفاظت فرعی و افراد دیگر در آلمان در زمینه الحاق اعضای خانواده های شان به آن ها، کماکان با موانع حقوقی و عملی مواجه اند.

دفتر نمایندگی سازمان ملل برای پناهندگان می‌گوید که در سال گذشته بیش از ۳۲ هزار نفر، در چارچوب قانون الحاق خانواده به آلمان آمده اند و این کشور در این زمینه پیشگام است. اما اغلب قوانین انعطاف ناپذیر، موانع بوروکراتیک و تهیه برخی مدارک که که تکمیل کردن آن بسیار دشوار است، باعث می‌شوند که متقاضیان ویزا مدت بسیار زیادی را انتظار بکشند.

بارچ با انتقاد از این وضعیت گفت: «مقرره های لازم نباید به موانع بوروکراتیک تبدیل شوند و جلو پیوستن والدین به کودکان شان را بگیرند».

این نماینده سازمان ملل برای پناهندگان علاوه کرد: «باید برای روند رسیدگی به درخواست ویزا و صدور آن راه حل های واقع بینانه و انعطاف پذیری پیدا شود که با وضعیت عمدتا ناگوار متقاضیان ویزا هماهنگی داشته باشد». از دید وی، چرا که بسیاری از اعضای خانواده های پناهجویان در حال فرار هستند و تهیه برخی مدارک یا اسناد برای شان غیرممکن است.

 

در همین زمینه