بیش از یک چهارم پناهجویانی دارای برگه تحمل در آلمان افراد زیرسن اند.
بیش از یک چهارم پناهجویانی دارای برگه تحمل در آلمان افراد زیرسن اند.

حکومت فدرال آلمان می‌گوید که حدود ۲۸ درصد پناهجویانی که با برگه تحمل در آلمان زندگی می‌کنند، کودکان و نوجوانان هستند.

خبرگزاری آلمان گزارش داده است که حدود ۲۸ درصد از پناهجویانی که در آلمان "دولدونگ" دارند، افراد زیرسن می‌باشند. حکومت فدرال آلمان این معلومات را در پی درخواست فیلیس پولاد، سخنگوی فراکسیون حزب سبزها در پارلمان این کشور بیان کرده و نسخه ای از آن به دسترس این خبرگزاری قرار گرفته است.

بر بنیاد معلومات مرکز ثبت شهروندان خارجی، تا پایان ماه جنوری امسال ۱۸۲ هزارو ۱۶۹ دارنده "دولدونگ" یا برگه تحمل در آلمان بوده اند که از این میان، ۵۰ هزارو ۸۷۰ آنان را پناهجویان زیرسن تشکیل می‌دهد.

بخش عمده این پناهجویان دارنده "دولدونگ" از چندین سال است که در آلمان به سر می‌برند. دست کم ۱۲۰ هزار خارجی که در حال حاضر با داشتن برگه تحمل زندگی می‌کنند، از سه سال و یا بیشتر از آن در این کشور می‌باشند. بیش از ۱۵ هزارو ۴۰۰ تن آنان از ده سال بیشتر می‌شود که در آلمان اند.

در واقع برگه تحمل برای کسانی داده می‌شود که واجد شرایط پناهندگی در آلمان شناخته نمی‌شوند، اما نظر به دلایل بشردوستانه، موضوعات شخصی و یا مسایل دیگر، در شرایط کنونی اخراج آنان عملی نمی‌شود. به طور مثال یک شخص بیمار است یا در سال فراغت از مکتب قرار دارد. برگه تحمل همچنان برای کسانی داده می‌شود که برنامه کارآموزی مسلکی را می گذرانند. دولدونگ در اصل برگه اقامت نیست بلکه نظر به قانون برای چند ماه مدار اعتبار می‌باشد.

حزب چپ‌های آلمان درخواست کرده اند، برای کسانی که درخواست پناهندگی شان رد شده و حد اقل در سه سال به کشورشان برنگردند و یا اخراج نشوند، باید اجازه اقامت در آلمان داده شود. از منظر فیلیس پولاد، کسانی که در آلمان کار می‌کنند و در جامعه خوب ادغام شده اند، یک دورنمای اقامتی نیاز دارند.

 


 

در همین زمینه