براساس قوانین دابلین،  هر کشور عضو اتحادیه اروپا که پناهجو نخست به آن جا پا بگذارد، مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی او است
براساس قوانین دابلین، هر کشور عضو اتحادیه اروپا که پناهجو نخست به آن جا پا بگذارد، مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی او است

براساس توافق های دوطرفه تا به حال فقط ۱۱ پناهجو از مرز آلمان با اتریش به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا پس فرستاده شده اند. این توافق ها بخشی از یک سازش میان دو حزب خواهری محافظه کار بر سر قدرت است. این دو حزب قبلا بر سر رد آوارگان از مرز بایکدیگر اختلاف داشتند. از ماه اگست سال گذشته حکومت آلمان با یونان و اسپانیا در مورد پس گرفتن مهاجرانی به توافق رسیده اند که نخست به این دو کشور رسیده بودند و از آن جا سفرشان را به آلمان ادامه داده بودند.

وزارت داخله آلمان فدرال در پاسخ به سوال خبرگزاری آلمان (دی پی ای) گفت که براساس توافق های ادارات مسئول در این کشور با کشورهای یونان و اسپانیا، ۹ تن به یونان و ۲ تن به اسپانیا پس فرستاده شده اند. 

روزنامه آلمانی «دی ولت» نیز روز یکشنبه دراین باره گزارش داده بود.  با ایتالیا نیز در مورد بازپس گیری مهاجرانی که نخست به آن کشور رسیده بودند، مذاکراتی انجام شده است، اما به گفته وزارت داخله نتیجه خاصی در این باره حاصل نشده است. 

ماتئو سالوینی، وزیر داخله ایتالیا از حزب راستگرای اتحادیه شمالی (لگا نورد) خواهان توزیع آن دسته از مهاجرانی در اتحادیه اروپا است که خود را با قایق به ایتالیا می رسانند و می خواهد این خواسته را به کرسی بنشاند و به این خاطر علاقه چندانی به بازپس گیری مهاجرانی ندارد که نخست در ایتالیا ثبت شده و بعد سفرشان را به کشورهای دیگر ادامه داده اند.  
پولیس آلمان و اتریش کنترول مرزی میان این دو کشور را تشدید می‌کند.

براساس قوانین دابلین،  هر کشور عضو اتحادیه اروپا که پناهجو نخست به آن جا پا بگذارد، مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی او است. مهاجرانی که بدون اجازه آن جا را ترک کنند و به سفرشان در اروپا ادامه دهند، می توانند براساس قانون دابلین به آن کشوری در اتحادیه اروپا پس فرستاده شوند که نخست آن جا ثبت و راجستر شده اند. اما معمولا در عمل اجرای این قانون و پس فرستادن این گروه از مهاجران در طی مهلت شش ماهه امکان پذیر نیست.  

به این خاطر هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال خواهان تسریع روند رسیدگی به درخواست پناهندگی است تا این مهلت شش ماهه رعایت شود. 

براساس توافقات با یونان و اسپانیا، در صورتی که مهاجران نخست در یکی از این دو کشور تقاضای پناهندگی داده باشند و بعد سفرشان را به آلمان ادامه داده باشند، امکان بازپس گیری آن ها در عرض ۴۸ ساعت وجود دارد. اما مرز آلمان با اتریش فقط به صورت نمونه وار کنترول می شود و به این ترتیب فقط بخش بسیار کوچکی از مجموع مهاجرانی که به آلمان می رسند و قبلا در یکی از این دو کشور نامبرده بوده اند، شامل این توافق می شوند.  
 

در همین زمینه