اداره مهاجرت آلمان فدرال «بامف»
اداره مهاجرت آلمان فدرال «بامف»

وزارت داخله آلمان قانونی را طرح کرده که براساس آن مهلت سه ساله ای که به کارمندان اداره مهاجرت برای رسیدگی به درخواست های پناهندگی داده شده به چهار یا پنج سال تمدید می شود. هدف از این اقدام، جلوگیری از فشار زیاد کاری بر کارمندان اداره نامبرده است.

در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ فشار کار بر کارمندان اداره مهاجرت آلمان فدرال «بامف» آنقدر زیاد بود که آن ها نمی توانستند سر بلند کنند. 

حالا باید آن بخش از درخواست های پناهندگی که پاسخ مثبت دریافت کرده اند، رفته رفته بررسی شوند و وزارت داخله با طرح این مسوده می خواهد مهلت سه ساله  برای بررسی این پاسخ های مثبت را تمدید کند تا کارمندان «بامف» وقت بیشتری داشته باشند. 

افزون بر این (در مسوده این قانون) آمده است که پناهجویان باید در آینده معمولا معمولا ۱۸ ماه در مراکز بزرگ پذیرش اقامت داشته باشند.  

آنگونه که خبرگزاری آلمان (دی پی ای) از افراد نزدیک به حکومت ائتلافی آلمان باخبر شده، وزارت  داخله این کشور روز جمعه مسوده ای را دراین باره برای رای گیری فرستاده است.   

این مهلتی که براساس این مسوده قانونی برای بررسی پاسخ های مثبت به چهار یا پنج سال تمدید می شود، قرار است فقط برای بررسی تصمیمات گرفته شده از سال های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ باشد.

حکومت آلمان فدرال می خواهد به این ترتیب اطمینان حاصل کند که «بامف» برای بررسی میزان زیاد تصمیمات گرفته شده راجع به درخواست های پناهندگی فرصت کافی دارد و زیر فشار بسیار زیاد قرار نمی گیرد. 

اگر «بامف» مجبور شود بدون تمدید این مهلت پاسخ های مثبت را بررسی کند، در آن صورت دوباره دوسیه های پناهندگی از سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ روی هم انباشته می شود. چون ظرفیت های کافی دراین بخش وجود ندارد. 

تصمیم‌گیری روی ۱۷ درصد تمامی دوسیه های پناهندگی در سال ۲۰۱۸ در آلمان با اشتباهات همراه بوده است.

در این صورت اگر اداره مهاجرت نتواند مهلت سه ساله را برای بررسی و بازپس گیری احتمالی پاسخ های مثبت رعایت کند، شمار پناهجویانی که بدون بررسی مجدد دوسیه های شان، اجازه اقامت دائمی دریافت می کنند، رو به افزایش خواهد گذاشت. 

پس از صدور اجازه اقامت دائمی توسط اداره رسیدگی به امور شهروندان خارجی، «بامف» دوسیه پناهندگی را مجددا بررسی می کند تا ببیند که آیا وضعیت در کشور مبدا تغییر کرده و پناهجو می تواند به  آن جا بازگردد یا نه. 

افزون براین با بررسی دوسیه های پناهندگی، «بامف» فرصت این را هم دارد که ببیند آیا راجع به هویت فرد پناهنده اطلاعات جدیدی وجود دارد یا نه.  دراین میان این کار برای اداره مهاجرت آسان تر شده است. چون مهاجران موظف هستند که برای بررسی هویت شان یک بار دیگر به «بامف» مراجعه کنند.  

فشار کاری در این اداره بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ به دلیل شمار زیاد پناهجویان به شدت زیاد بود و در زمینه تصمیم گیری راجع به تقاضاهای پناهندگی اشتباهاتی هم رخ داد. 

اما میزان دوسیه های پناهندگی که در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفتند و پناهندگی متقاضیان از آن ها پس گرفته شد، فقط به حدود یک درصد می رسید.  

 احتمال دارد که با بررسی بعدی پاسخ های مثبت، شمار پناهجویانی که پناهندگی شان را از دست می دهند، افزایش یابد.  چون از ۱۲ دسمبر سال ۲۰۱۸، آوارگان موظف به همکاری با ادارات مسئول برای تعیین هویت شان هستند. 

هانس اکهارد زومر، رئیس اداره مهاجرت آلمان «بامف» در حالی که در خزان سال گذشته برای پاسخگویی به برخی سوالات در پارلمان آلمان حاضر شده بود، به این اشاره کرد که در اداره اش تا پایان سال ۲۰۲۰ باید به حدود  ۷۷۳ هزار پاسخ مثبت رسیدگی شود. نوبت رسیدگی به ۴۰۰ هزار پاسخ در سال آینده است و به  ۳۰۰ هزار دیگر باید تا سال ۲۰۲۰  رسیدگی شود و این یک چالش «بی سابقه» است.  

 

در همین زمینه