ناهید احسانی هشت سال پیش به دلیل جنگ مجبور به ترک افغانستان شد.

ناهید احسانی هشت سال پیش به دلیل جنگ مجبور به ترک افغانستان شد. او که در حال حاضر در آلمان زندگی می‌کند، در کنار فراگیری مکتب، در بخش زنان و زایمان در یکی از شفاخانه‌ها مصروف کارآموزی است. در کنار این همه ناهید احسانی مصروف نوشتن یک رمان در مورد زندگی مهاجران افغان در ایران و همچنان اجرای برنامه‌های طنزی در رسانه‌های اجتماعی نیز است. شخصیت طنزهای او که "مادر سکینه" نام‌دارد؛ زنی سنتی است که نمی‌خواهد دخترش مانند پسرانش از آزادی‌های اجتماعی برخور دارد باشد. او در مصاحبه با مهاجر نیوز، یکی از طنزهایش؛ به مناسبت روزجهانی زنان را اجرا کرده است.

 

در همین زمینه