شماری از پناهجویان در حال بازگشت از آلمان
شماری از پناهجویان در حال بازگشت از آلمان

حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس پی دی) از برنامه بازگشت برای پناهجویان انتقاد کرد و آن را بی تاثیر خواند. این برنامه را دوسال پیش گرد مولر، وزیر توسعه آلمان (از حزب سوسیال مسیحی بایرن) راه اندازی کرده بود.

گَبی ویبَر، سخنگوی حزب سوسیال دموکرات آلمان روز جمعه در برلین گفت: «پس فرستادن اشخاصی که هیچ حرفه ای نیاموخته اند و دادن ۲ هزار یورو به آن ها هیچ فایده ای ندارد».

خانم ویبر در ادامه گفت، اقتصاد کشورهای مبدا پناهجویان در اغلب موارد فروپاشیده است و امکان اشتغال و استخدام در آن جا بسیار کم است: «در این صورت کورس آموزشی در زمینه چگونگی نوشتن تقاضای کار هم کمکی نمی کند. چنین کورس هایی در چارچوب برنامه بازگشت در کشورهای مبدا پناهجویان وجود دارد».  

مولر این برنامه سه ساله را که از آن به عنوان «چشم اندازی در وطن» یاد می شود، در ماه مارچ سال ۲۰۱۷ با بودجه میلیونی و سه رقمی آغاز کرد تا پناهجویان با کمک های مالی برای بازگشت به وطن شان تشویق شوند. قرار شد در طول این دوره سه ساله، هرسال ۵۰ میلیون یورو برای تمویل این برنامه در دسترس قرار داده شود. 

آلمان در نظر دارد که برای پناهجویان بازگشت کننده داوطلب، زمینه اشتغال را در کشورهای‌شان مهیا کند.

حزب سوسیال دموکرات آلمان می گوید، به جای این که به پناهجویان سرمایه ای داده شود تا در کشوری بدون تقریبا هیچگونه چشم انداز اقتصادی، کار و بار جدیدی را آغاز کنند، بهتر است که از امکانات مالی آلمان برای تاسیس اقتصادی باثبات در کشورهای مبدا پناهجویان استفاده شود. ویبر گفت، به این منظور باید آن دسته از پناهجویانی که داوطلب بازگشت هستند، در آلمان حرفه ای را به خوبی بیاموزند و ما می توانیم از نظر مالی از عهده این کار برآییم». او افزود، دراین صورت پناهجویان آموزش دیده می توانند (در کشورهای مبداشان)  شرکتی تاسیس کنند و با تکیه بر توانایی های شان چشم اندازی برای آینده شان ایجاد کنند.


 

در همین زمینه