عکس از مهاجر نیوز
عکس از مهاجر نیوز

آمار تازه وزارت داخله فرانسه نشان می‌دهد که در سال ٢٠١٨ شمار درخواست پناهندگی در این کشور در مقایسه با سال قبلی ٢٠ درصد افزایش یافته است. سال گذشته پناهجویان افغان با ٩۴٠٠ درخواست پناهندگی، در ردیف اول متقاضیان پناهندگی در فرانسه قرار داشتند. توضیحات بیشتر از مهاجر نیوز:

آمار عمومی مهاجرت به فرانسه در سال ٢٠١٨

 

در همین زمینه