عکس از آرشیف/ وزارت داخله فدرال در نظر دارد که ماموریت کنترول مرز با اتریش را تمدید کند.
عکس از آرشیف/ وزارت داخله فدرال در نظر دارد که ماموریت کنترول مرز با اتریش را تمدید کند.

احتمال می‌رود که آلمان ماموریت کنترول مرز با اتریش را تمدید کند. پولیس فدرال این کشور در سال گذشته بیش از ۴۲ هزار مورد ورود غیرمجاز را شناسایی کرده است. از این میان، ۱۱هزارو ۵۰۰ مورد آن مربوط به مرز با اتریش می‌شود.

هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان گفته است که تمدید ماموریت بازرسی در مرز با اتریش می‌تواند لازمی دانسته شود. زیهوفر در برلین افزود: «در سال ۲۰۱۸ پولیس فدرال توانست در مجموع ۴۲هزارو ۵۰۰ مورد ورود غیرمجاز را شناسایی نماید که از این میان، ۱۱ هزارو ۵۰۰ مورد آن در مرز با اتریش بوده است

به بیان وزیر داخله فدرال آلمان، این نه تنها شامل حال مهاجرین می‌شود بلکه جنایتکاران را نیز در بر می‌گیرد. ماموریت کنترول مرزی برای آخرین بار در ماه اکتوبر سال گذشته توسط هورست زیهوفر تمدید گردید. وزیر امور داخله، دلیل این اقدام را چنین بیان کرد که گویا اتحادیه اروپا هنوز نمی‌تواند به گونه موثر از مرزهای خارجی محافظت کند.

در بخشی از اظهارات هورست زیهوفر بیان شد که روزانه بین دوصد تا سه صد مهاجر از مسیر ترکیه، بلغاریا و بالقان وارد آلمان می‌شوند.


 

در همین زمینه