Photo: Imago/Rainer Weisflog پناهجویان به دشواری می‌توانند در آلمان کار پیدا کنند.
Photo: Imago/Rainer Weisflog پناهجویان به دشواری می‌توانند در آلمان کار پیدا کنند.

برای برخی از پناهجویان جوان یک فرصت غیرمعمول در شهر رندسبورگ، در شمال آلمان داده می‌شود. پس از گذشت یک ماه، پناهجویان با شخصی دور یک میز می‌نشینند که می‌تواند زندگی شان را در جریان ۱۵ دقیقه تغییر دهد.

به این دیدار، "ملاقات سریع برای کاریابی" گفته می‌شود و تا اندازه ای به ملاقات سریع برای دوست یابی شباهت دارد. با تفاوت در این که، دیدار یادشده میان دو فرد مجرد صورت نمی‌گیرد، بلکه کارفرمایان و متقاضیان جوان (پناهجویان جوانی که به دنبال دوره کار آموزی هستند)، با یکدیگر دیدار می‌کنند.

برنامه‌ این چنینی، در مناطق دیگر آلمان نیز برگزار شده است. اما نخستین بار است که در رندسبورگ پناهجویان و کارفرمایان اینگونه با یکدیگر دیدار می‌کنند. شهر رندسبورگ در ایالت شلیسویگ هولشتاین موقعیت دارد. 

حدود ۵۶۰۰ پناهجو و پناهنده در این منطقه زندگی می‌کنند و بیشتر آن‌ها از سوریه، افغانستان و عراق هستند. بر اساس ارزیابی‌ها، نیمی از این افراد در سنین پایین تر از ۳۰ سال قرار دارند. سعید ناجی از شورای منطقه‌ای رندسبورگ می‌گوید که بسیاری از آن‌ها نتوانسته اند در بازار کار آلمان جایی برای خود باز کنند. 

برنامه ملاقات سریع برای کاریابی، برای جوانانی که پناهنده یا مهاجر اند و یا درخواست پناهندگی کرده اند، فرصت این را می‌دهد که بتوانند برخی موانع را که در برابر اشتغال و برنامه‌های آموزشی آنان در آلمان قرار دارند، از میان بردارند.

متقاضیانی که در این برنامه شرکت می‌کنند، باید از دو تا چهار سال در این منطقه زندگی کرده باشند. در گام نخست هر یک از پناهجویان برگه درخواستی کار را خانه پری می‌کنند. بر اساس این درخواست، سازمان‌دهندگان آنان را با کارفرمایان مناسب دور یک میز می‌نشانند تا در شغل یابی آنان را کمک کنند. در همین روز، آنان در مدت ۱۵ دقیقه ملاقات با کارفرما به فرصت تماس‌های بعدی دست میابند.

برخلاف یک مصاحبه رسمی که نیاز به درخواست و خلص سوانع مراجعه کننده می‌باشد، ملاقات سریع به هدف شغل یابی راهی را میان آنان باز می‌کند که در این بخش تجربه اندک دارند و یا اصلاً هیچ تجربه ندارند. ناجی اظهار کرد: «این یک امتیاز بزرگ است. چون همه از شانس برابر برای معرفی خودشان برخوردار هستند.»

ناجی گفت، در حالی که آوردن خلص سوانع برای شرکت کنندگان توصیه شده است، اما کسانی که با دست خالی می‌آیند، پس فرستاده نمی‌شوند.

دوره های کارآموزی برای پناهندگان جوان

برنامه‌های "ملاقات سریع برای شغل یابی" را نمایندگان بخش محلی کسب و کار، مکاتب آموزش حرفه، مراکز کاریابی (جاب سنتر) و آژانس‌های کاریابی برنامه ریزی کرده اند.

این برنامه در اواخر ماه اپریل برای دو روز برگزار خواهد شد. ناجی امیدوار است که حدود ۱۵۰ پناهنده جوان در آن شرکت کنند. سعید ناجی گفت: «در نهایت فرق نمی‌کند که چند نفر دراین برنامه شرکت کند. مهم این است که پس از پایان آن، تا حد امکان شمار زیادی از شرکت کنندگان کار پیدا کرده باشند

۶۰۰ پناهنده در ناحیه رندسبورگ شغل پیدا کرده و ۱۲۰ تن دیگر سرگرم فراگیری یک حرفه اند. میشایل ولف که تا به حال سازماندهنده ارشد این پروژه است، انتظار دارد که شمار پناهجویانی که کار پیدا می‌کنند و یا امکان یادگیری یک حرفه به آن ها داده می‌شود، افزایش یابد. او می‌گوید: «هرکاری را که بتوانیم، انجام می دهیم تا پناهندگان جوان بتوانند حرفه بیاموزند

هرگونه دیدار موفقیت آمیز در برنامه ملاقات سریع می‌تواند به پیدا نمودن شغل و یا یادگیری حرفه در بخش‌ خدمات مالی، تجارت، صحت و یا دندان سازی بیانجامد. متقاضیان باید دست کم از نظر تسلط بر زبان آلمانی مدرک (بی یک) داشته باشند و از سختی‌ها و دشواری هایی که ممکن در طول یادگیری یک حرفه برای‌شان پیش می‌آید، هراس نداشته باشند.


 

در همین زمینه