هواپیمایی که پناهجویان اخراج شده را به افغانستان برمی گرداند.
هواپیمایی که پناهجویان اخراج شده را به افغانستان برمی گرداند.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سال ٢٠١٧ بیش از ٦٠٠٠ پناهجوی رد شده افغان از سوی کشور‌های اروپایی به افغانستان برگردانده شده‌اند. سازمان‌های عفو بین الملل و سیماد خواهان توقف فوری اخراج‌ها به افغانستان شده‌اند.

در ماه فبروری گذشته، مهاجر نیوز گزارشی داشت در مورد محمد، مهاجر افغان که بعد از رد شدن قطعی درخواست پناهندگی‌اش در سویدن در خطر اخراج به افغانستان قرار گرفته بود. محمد برای این‌که او را به افغانستان پس نفرستند به فرانسه آمده و درخواست پناهندگی کرده است در حالیکه به عنوان یک پناهجوی دوبلینی، او فقط در سویدن باید پناهندگی تقاضا کند. به این ترتیب محمد در فرانسه هم در سویدن با خطر اخراج روبرو است.

راه مشترک جلو رفتن  JWF

 از هنگام امضای توافق "Joint Way Forward"  میان افغانستان و اتحادیه اروپا در سال ٢٠١٦، زمینه اخراج یا بازگرداندن افغان‌های رد شده از اروپا به این کشور رسماً مساعد شده است. توافق یاد شده از دولت افغانستان می‌خواهد سهولت‌های اداری برای اخراج مهاجران را فراهم کند.

بر اساس تازه ترین گزارش مجلس سنای فرانسه در ماه فبروری امسال، در مورد توافق "JWF" « این توافق غیر الزامی اقدامات  مشخص وعملی را در مورد بازگشت و ادغام مهاجران در کشور شان و برنامه مبارزه علیه مهاجرت غیرقانونی دربر می‌گیرد.»  

از هنگام امضای این توافق، کشورهای اروپایی، علیرغم وضعیت امنیتی وخیم در افغانستان، تعدادی از افغان‌ها را به این کشور برگردانده‌اند.

بی دلیل نیست که توافق "JWF" از سوی سازمان‌های غیردولتی مورد انتقاد قرار گرفته است.

درخواست توقف اخراج‌ها  

لولا شولمن، مسئول بخش مهاجران سازمان عفو بین المللی یادآوری می‌کند که سازمان او و سیماد خواهان تجدید نظر در پرونده اخراج مهاجران افغان شده‌اند:« ما میخواهیم که حکومت‌های اروپایی اخراج مستقیم به افغانستان و یا کشورهای سومی که این اخراج را عملی می‌کنند متوقف کنند.»

سازمان‌های عفو بین المللی و سیماد از برخورد غیراخلاقی کشورهای اروپایی برای توجیه اخراج مهاجران افغان نیز انتقاد کرده و می‍گویند « برای توجیه اخراج‌ها به افغانستان، این کشورها به گونه غیرعادلانه پاره ای از مناطق فغانستان را "امن" عنوان کرده‌اند و جابجایی افغان‌ها در داخل این کشور را به گواهی می‌گیرند. به عبارتی دیگر، مهاجری که محل زندگیش با ناامنی روبرو شده، می‌تواند در محل امن دیگری در این کشور زندگی کند.

این است که مهاجران اخراج شده در کشور خود شان به جاهایی فرستاده می‌شوند که برای شان ناشناخته است و در آن‌ خانواده ندارند. بدتر از همه، برخی از مهاجران اخراج شده حتی کشور خود را نمی‌شناسند زیرا آن‌ها ده‌ها سال پیش از آمدن به اروپا در کشورهای همسایه پناهنده شده یا در این کشورها به دنیا ‌آمده بودند.

اخراج  ٦٦٢٠ پناهجوی افغان از اتحادیه اروپا در سال ٢٠١٧

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان عفو بین المللی، در سال ٢٠١٧، نزدیک به ٢٩٠٠٠ حکم اخراج مهاجران رد شده از اتحادیه اروپا صادر شده بود. از این رقم تنها حکم اخراج ٢٢ ٪  مهاجران اجرا شد که شمار افغان‌ها درآن به ٦٦٢٠ تن می‌رسید.

به دست آوردن شمار دقیق اخراج‌ها در سال ٢٠١٨ کار دشواری است. تنها یک گزارش مجلس سنای فرانسه از کمتر از « ٢٠ مورد اخراج اجباری در سال٨ ٢٠١ یادآوری می‌کند. تا کنون نه سازمان عفو بین المللی و نه سیماد، نتوانسته‌اند رقم دقیق اخراج‌ها در سال گذشته را به‌دست آرند.

منبع سازمان عفو بین المللی

r

 

در همین زمینه