در نظر سنجی تازه، شمار بیشتر شهروندان آلمانی گفته اند که پناهجویان به منفعت جامعه شان خواهند بود.
در نظر سنجی تازه، شمار بیشتر شهروندان آلمانی گفته اند که پناهجویان به منفعت جامعه شان خواهند بود.

یافته‌های یک نظرسنجی نشان می‌‎دهند که شمار بیشتر شهروندان آلمان، پناهجویان را به منفعت این کشور می‌دانند. اما شمار دیگر معتقد اند که پناهجویان و مهاجرین نسبت به اقشار دیگر جامعه، مسئول فعالیت های جنایی اند.

۵۹ درصد از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی مرکز تحقیقاتی "پاو" معتقد اند که پناهجویان نسبت به بار دوش بودن، به جامعه آلمان سودبخش اند. نتیجه این نظر سنجی که روز پنجشنبه به نشر رسید، می‌رساند که مهاجرین و پناهجویان می‌توانند این کشور را تقویت کنند. مقر این نهاد تحقیقاتی در شهر واشنگتن قرار دارد.

۳۵ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی برخلاف گفته اند که جامعه شان تضعیف خواهد شد. افزون بر این، ۵۲ درصد باورمند اند که مهاجرین نسبت به اقشار دیگر جامعه، مسئول بیشتر اعمال جنایی می‌باشند ولی ۴۴ درصد آنان، با این دیدگاه مخالفت کرده اند.

۵۸ درصد از پاسخ دهندگان هم‌نظر اند که گویا خطر حملات تروریستی از سوی مهاجرین بالا خواهد رفت، اما ۳۸ درصد دیگر این دیدگاه را رد کرده اند.

رقم کسانی که پناهجویان و مهاجرین را به منفعت جامعه شان می‌دانند، نسبت به سال های گذشته که بحران مهاجرت اوج نگرفته بود، کاهش یافته است. پیش از سال ۲۰۱۴ آمار موافقین این دیدگاه به ۶۶ درصد رسیده بود.

نهاد تحقیقاتی "پیو" نظرسنجی تازه را در ۱۸ کشوری انجام داده که بیشتر شهروندان آن با پیشینه مهاجرت زندگی می‌کنند. از این میان، بیشتر باشندگان ده کشور شامل آلمان، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، کانادا، استرالیا، سویدن، جاپان، مکسیکو و اسپانیا باورمند اند که جامعه شان را مهاجرین تقویت می‌کنند. بخش عمده سهم گرفتگان در هنگری، یونان، روسیه، افریقای جنوبی و اسرائیل پناهجویان را به مثابه "بار" یا فشار دانسته اند.   

آمار بلندی از هالندی‌ها هم نظر اند که مهاجرین به سود کشورشان اند. در ایتالیا و پولند تعداد زیادی از شرکت کنندگان، مخالف این نظر بوده اند.


 

در همین زمینه