در سال گذشته، حدود دو هزار مورد حمله بالای پناهجویان و اردوگاه‌های آنان در آلمان صورت گرفته است.
در سال گذشته، حدود دو هزار مورد حمله بالای پناهجویان و اردوگاه‌های آنان در آلمان صورت گرفته است.

ادارات مسئول آلمانی حدود ۱۹۵۰ اعمال خلاف بر ضد پناهجویان را در سال گذشته ثبت کرده اند. بیشتر این حملات در بیرون از ارودگاه‌های پناهجویان صورت گرفته اند.

وزارت داخله فدرال آلمان در پاسخ به درخواست فراکسیون چپ‌ها در پارلمان این کشور گفته است که در سال گذشته، حدود ۱۹۵۰ اعمال خلاف برضد مهاجرین و پناهجویان صورت گرفته است. خبرگزاری کاتولیک (کا ان ای) با نشر این مطلب نوشته است که بیشتر این حملات (۱۷۷۵ مورد) در بیرون از اقامت‌گاه‌های آنان انجام یافته اند. از این میان، ۱۷۳ عمل جرمی بالای اردوگاه پناهجویان صورت گرفته است.

این آمار نسبت به سال ۲۰۱۷ اندکی کمتر شده اما نسبت به ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به گونه چشمگیر کاهش یافته است. در نتیجه حملات سال گذشته، ۳۱۵ پناهجو و مهاجر زخمی شده اند که این آمار هم سطح به یک سال قبل از آن می‌باشد.

اولا یلپکه، سخنگوی فراکسیون چپ‌ها در امور سیاست داخلی گفته است که ترور روزمره نژادپرستانه برای پناهجویان و همه دموکرات‌ها، غیرقابل قبول است. خانم یلپکه افزود: «مسئولیت این خشونت را نه تنها حزب بدیل برای آلمان بلکه گروه‌های راستگرای که نفرت نژادپرستانه خود را در همه جا می‌گسترانند، به عهده دارند. احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی هم مقصر اند چون هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهند که نیازمندان به حفاظت را به عنوان جنایت‌کار معرفی کنند[...].»


 

در همین زمینه